Stockholms universitet

Nationalekonomi

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället och dess ekonomi? Då är nationalekonomi ditt ämne.

Ämnesbeskrivning

Nationalekonomi handlar om hur människor fattar beslut, och om hur dessa beslut påverkar dem själva och andra. Nationalekonomer studerar också hur samhällsekonomin påverkas av besluten.

Intresset sträcker sig alltså från enskilda individer och samspelet dem emellan, till företag, konkurrens och övergripande samhällsfrågor. Tänkbara frågeställningar är: Vilka faktorer bestämmer utfallet i en löneförhandling? Hur fungerar olika former av marknader, exempelvis dagligvaruhandel, börser, eller auktionssajter på nätet? Vad blir effekten av olika slags konkurrenspolitik? Vad finns det för samband mellan arbetslöshet, internationell handel och ekonomiskt välstånd? Vilka är effekterna av att Riksbanken sänker reporäntan?

För att besvara sådana frågor utvecklar nationalekonomer teorier samt genomför empiriska undersökningar med utgångspunkt i ekonomisk statistik eller observationer i experiment.

Arbetsmarknad och karriär

Som nationalekonom kan du arbeta inom offentlig, privat och ideell sektor. Exempel på offentliga arbetsgivare är departement, statliga myndigheter, Sveriges Riksbank, kommuner och regioner. Detta kan rymma arbeten som handlar om allt från statens budget till miljö- och biståndsekonomi. När det gäller den privata sektorn rör det sig om banker, finansinstitut, stora företag eller intresseorganisationer.

Utbildningar inom ämnet

Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, utvecklingsekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi. Har du en kandidatexamen kan du fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att läsa vårt masterprogram i nationalekonomi.
 • Utbildning på forskarnivå

  Nationalekonomiska institutionen ger i samarbete med IIES och SOFI doktorandutbildningen i Nationalekonomi vid Stockholms universitet. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm ges gemensamma kurser i nationalekonomi, ekonometri och finansiell ekonomi inom SDPE (Stockholm Doctoral Programme in Economics).

Examen

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i nationalekonomi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

 • Kontakt

  Studievägledare och lärare
  Studievägledare och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå
  Studierektor forskarnivå