Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsplanerarprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning för dig som vill studera planering ur ett tvärvetenskapligt – huvudsakligen samhällsvetenskapligt – perspektiv. Programmet leder till kandidatexamen inom samhällsplanering.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet! Här finns viktig information för dig som ska börja ett kandidatprogram eller ett masterprogram höstterminen 2024.

Bild
Foto: Anders Rickegård, Stockholms universitet.

Innan det är dags för terminsstart måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. Du bör även bekanta dig med utbildningen genom att titta igenom den första kursens schema och litteraturlista samt besöka kursens sida på lärplattformen Athena, där det kan finnas ytterligare viktig information.

Registrering

Du som är antagen och har tackat ja till utbildningsplatsen på antagning.se är välkommen att registrera dig. För att behålla din plats måste du registrera dig under registreringsperioden 5–18 augusti. Observera att 18 augusti är sista registreringsdag för alla program som startar ht 2024. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det är inte något upprop. Du behöver bara bekräfta ditt utbildningsval genom att registrera dig.

Aktivera ditt universitetskonto
Registrera dig

Behöver du hjälp med att aktivera ditt universitetskonto eller stöter på tekniska problem kan du kontakta IT-supporten via Serviceportalen.

IT-support

Om du har problem att registrera dig så kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag på studentexpedition@humangeo.su.se. Ange personnummer och vilken utbildning det gäller.

Lärplattform

Logga in på lärplattformen Athena och gå in på sidan för din första kurs. Men först måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig, se ovan.

Athena

Programstart och undervisning

Efter registreringen är du välkommen till programintroduktion och till kursintroduktion den 2 september i Geovetenskapens hus.

Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer:

Samhällsplanerarprogrammet:
2 september kl. 11.00–11.45 i De Geersalen (hus Y, plan 2) i Geovetenskapens hus.

Alla masterprogramstudenter vid Kulturgeografiska institutionen:
2 september kl. 12.00–13.00 i Högbomsalen (hus U, plan 3) i Geovetenskapens hus.

Masterprogram i kulturgeografi: 
2 september kl. 13.00–14.00 i seminarierum Y21 (hus Y, plan 2) i Geovetenskapens hus.

Masterprogram samhällsplanering: 
2 september kl. 13.00–14.00 i seminarierum Y22 (hus Y, plan 2) i Geovetenskapens hus

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring: 
2 september kl. 13.00–14.00 i seminarierum U29 (hus U, plan 2) i Geovetenskapens hus

Vid introduktionen träffar du den eller de ansvariga lärarna och alla andra studenter på utbildningen. Du får också information om utbildningens mål, innehåll, form, examination och praktikaliteter, som eventuell gruppindelning. Exakt tid och plats för kursintroduktion finns i schemat för programmets första kurs.

Undervisningen startar direkt vid terminsstart.

I kursbeskrivningen för den första kursen finns länkar till litteraturlista och schema. Beskrivningen finns i utbildningskatalogen, se länk nedan.

På kurssidan på lärplattformen Athena kan det finns mer information inför kursstart. Kursanvisning med mera får du i samband med kursintroduktion. På schema.su.se kan du söka fram alla kursscheman.

Scheman

Första kursen inom programmet

Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp
Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp
Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp
Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp

Villkor för antagning

Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller programmets behörighetskrav innan du kan registrera dig. Har du frågor så ring 08-16 48 33 eller skriv till studentexpedition@humangeo.su.se.

Reservantagning

Reserver kallas in i turordning om det blir platser lediga. Kallelse skickas med e-post.

Studera med funktionsnedsättning

Behöver du riktat pedagogiskt stöd? Glöm inte att ansöka om stöd i Nais i god tid! Se mer information på su.se/funktionsnedsattning.

Kontaktperson på Kulturgeografiska institutionen är Veronica Hohl, e-post studievagledare@humangeo.su.se, telefon 08-16 48 37.

Mer information och kontakt

Hitta till oss
Ny student
Välkomstaktiviteter för nya studenter
Under utbildningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Samhällsplanerarprogrammet ger en både bred och djup kunskap om planering och planeringens förutsättningar. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har huvudsakligen ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter integreras.

Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid att genomföra grupparbeten, göra analyser, och skriva rapporter. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i samhällsplanering, möjlighet till breddning och fördjupning inom flera delområden och inom andra relevanta discipliner samt utrymme för studier utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Bild
Besök hos en region i samband med en fältkurs. Foto: Anders Rickegård, Stockholms universitet.
 • Programöversikt

  Samhällsplanerarprogrammet består av obligatoriska, valbara och valfria kurser. Utöver samhällsplanering ingår kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statsvetenskap som valbara ämnen inom programmet.

  År ett studerar du samhällsplanering, år två specialiserar du dig genom valbara och valfria kurser och år tre specialiserar du dig ytterligare samt studerar teori och metod och skriver examensarbete i samhällsplanering.

  Halva studietiden består av valbara och valfria kurser. När du läser kurser och skriver examensarbete är upp till dig att planera. Det beror förstås på vilka kurser du vill läsa, utöver de obligatoriska, och när de kurserna ges. Det är därför viktigt att du tänker igenom helheten och gör en studieplan för när du ska läsa respektive kurs. Under utbildningen får du mer information om dina valmöjligheter inom programmet, vidare studier och om arbetsmarknaden.

  År 1

  Det första året innehåller obligatoriska kurser inom huvudområdet samhällsplanering.

  Termin 1 (hösttermin)

  Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp
  Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
  Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
  Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp

  Termin 2 (vårtermin)

  Samhällsplaneringens processer, 7,5 hp
  GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
  Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5hp
  Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp

  År 2

  Inför programmets andra år väljer du specialisering, breddning och fördjupning, genom valbara och valfria kurser. Även häften av tredje året består av valbara och valfria kurser. Inom programmet är totalt 60 hp valbara kurser på grundnivå som ges av de nio samverkande institutionerna medan de återstående 30 hp är valfria. 

  Av de valbara kurserna måste en termin vara Nationalekonomi I, 30 hp, eller Statistik I - kurspaket, 30 hp, eller motsvarande kurser – dessa 30 hp bör du studera termin 3 eller termin 4.

  Exempel på valbara kurser termin 3, 4, 5 eller 6

  Observera kusernas behörighetskrav, att vissa kurser endast ges höst- eller vårtermin och att ett fåtal kurser inte ges varje år.

  Arkeologi I, 30 hp
  Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
  Ekonomisk historia I, 30 hp
  Genus och geografi, 7,5 hp
  GIS och rumslig analys II, 7,5 hp
  GIS och rumslig analys III, 7,5 hp
  Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp
  Kulturarvsanalys, 7,5 hp
  Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
  Miljövård och miljöarbete,15 hp
  Nationalekonomi I, 30 hp
  Plats, identitet eller migration, 7,5 hp
  Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp
  Praktik inom samhällsplanering, 15 hp
  Projekt inom samhällsplanering, 15 hp
  Samhällsplanering – säkerhet och kriser, 7,5 hp
  Sociologi I, 30 hp
  Statistik I - kurspaket, 30 hp
  Statsvetenskap I - kurspaket, 30 hp
  Uppdragsprojekt inom samhällsplanering, 15 hp
  Urban governance, 7,5 hp

  Fler valbara kurser

  Arkeologi
  Ekonomisk historia
  Etnologi
  Geovetenskap och miljövård
  Kulturgeografi och samhällsplanering
  Nationalekonomi
  Sociologi
  Statistik
  Statsvetenskap

  Studera utomlands

  Ett alternativ är också att studera utomlands en eller två terminer vid ett av våra partneruniversitet.

  Två kandidatexamina

  Om du vill kan du inom programmets sex terminer uppfylla kraven för en kandidatexemen inom huvudområdet samhällsplanering och en kandidatexamen inom ett av huvudområdena kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. Det krävs ett examensarbete inom varje huvudområde.

  År 3

  Programmets tredje år innehåller tre obligatoriska kurser, listade nedan. Examensarbetet skrivs termin 5 eller termin 6. Övriga kurser (totalt 30 hp under år 3) är valbara eller valfria, se år 2.

  Termin 5 (hösttermin)

  Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp, terminsdel A
  Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering, 7,5 hp, terminsdel B
  Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp, terminsdelarna C–D

  Termin 6 (vårtermin)

  Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp, terminsdelarna C–D

  Självständigt arbete

  Exempel på självständiga arbeten skrivna femte eller sjätte terminen inom kursen Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp:

  • Analys om hantering av översvämningsrisk i planeringsarbetet: En kvalitativ fallstudie på Karlstads kommun
  • Att flytta eller inte flytta, det är frågan. En intervjustudie om morgondagens äldres syn på sin boendesituation och motiv för att stanna respektive flytta från sin villa
  • Att läka staden: Hur invånarnas vardag påverkas av att segregerade områden binds samman
  • Att tillämpa barnperspektivet på riktigt. En fallstudie från Nyköpings kommun om barn och ungas deltagande i planeringen
  • ”Bor man här så älskar man verkligen Skärholmen” – En fallstudie om hemskapande, tillhörighet och platskänsla
  • Brott och trygghet inom samhällsplaneringen: Undersökande uppsats om åtgärder för att öka säkerheten i städer
  • Effekten av fastighetspriser- och skatter på utvecklingen av fritidshus inom attraktiva semesterkommuner
  • Elbilen och framtidens mobilitet i ett fossilfritt samhälle: Faktor- och rumslig analys för elbilsadoption
  • Feministisk planering och jämställd tillväxt i Skellefteå kommun: En studie om hur strategier inom samhällsplanering skapar tilltalande urbana rum för kvinnor
  • Flyttningen av Kiruna: En studie av flyttningen av Kiruna och dess påverkan på det lokala näringslivet
  • Förhandlingens förlorare: En fallstudie över Stockholmförhandlingens påverkan på det kommunala bostadsförsörjningsansvaret
  • Förtätning på villatomter: En komparativ studie om Huddinge och Nacka kommun
  • Förändrade vattenflöden i ett förändrat klimat – en fallstudie av två sörmländska kommuners klimatanpassning
  • Gemensamma rum och goda intentioner. En kvalitativ fallstudie över medborgardriven platsutveckling inom flerbostadshusområdens gårdar och närområde
  • "Helst vill man ju inte att det ska behöva bli en katastrof". Pådrivande och hindrande faktorer för klimatanpassningsarbetet i sju kommuner i Mälardalen
  • Hinder och möjligheter i landsbygdsplanering. En kvalitativ intervjustudie om landsbygdsutveckling i Värmland
  • Invånares utsagor kring förhållandet mellan arkitektur, monument och nationell identitet: En studie av Skopje 2014
  • Kollektiva boendeformer som feministisk samhällsplanering: Att föreställa sig planeringsalternativ genom feministiska utopier
  • Kommunens roll i den fysiska planeringen vad gäller klimatanpassning utifrån stigande havsnivåer och dess osäkerhet – En fallstudie av Nacka kommun
  • Konsten att bli en kulturstad: Stadsutveckling genom offentlig konst i staden Borås
  • Kulturlots – Katalysatorn i den kulturdrivna stadsutvecklingen?
  • Planera för ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i den kommunala planeringen
  • Samråd och konflikthantering kring järnvägsplaner
  • Tillgänglighet till urbana grönytor i Stockholm: En spatial GIS-analys och indexmätning
  • Utmaningar med cykelinfrastrukturplanering: En fallstudie av fem kommuner inom region Stockholm
 • Så ansöker du

 • Mer information

  Varför välja Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet?

  • Utbildningen håller hög kvalité och leder till kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering.
  • Programmet ges i nära anslutning till forskningsfronten inom samhällsplanering och aktiva forskare undervisar på alla kurser.
  • Programmet förbereder för såväl yrkeskarriär som fortsatta studier på avancerad nivå för masterexamen.
  • Många perspektiv och teman bearbetas inom programmet liksom både kvalitativa och kvantitativa metoder.
  • Programmet erbjuder goda möjligheter att inrikta studierna genom flera terminer med valbara kurser samt möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet utomlands termin 3 eller 4.
  • Tillämpade studier och fältstudier ingår i alla kurser första året – på termin 2 ingår en fältkurs.
  • Examensarbetet termin 6 är en bra möjlighet till fördjupning inom något du är speciellt intresserad av.
  • Stockholms universitet är högt rankat och välfungerande.
  • Geovetenskapens hus, där huvudelen av undervisningen äger rum, och campus Frescati i stort erbjuder en god studiemiljö med GIS-laboratorier och platser för grupparbete och individuella studier.
  • Campus ligger i Kungliga nationalstadsparken – en grön del av huvudstaden – mindre än 10 minuter från Stockholms city.
  • Stockholmsregionen strävar efter att vara Europas mest attraktiva storstadsregion – här finns mycket som är intressant att studera som samhällsplanerare samtidigt som det är nära till alla nivåer i samhället och till en stor arbetsmarknad.

  Varför Stockholms universitet?

  Lärandemål

  Samhällsplanerarprogrammet är en akademisk utbildning som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet. Utbildningen bygger huvudsakligen vidare på de kunskaper som elever får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande.

  Programmet ska utveckla studentens

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom huvudområdet samhällsplanering ska studenten, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Utöver dessa allmänna mål i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:

  Kunskap och förståelse

  För kandidatexamen ska studenten 

  • visa kunskap och förståelse inom samhällsplanering, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

  Färdighet och förmåga

  För kandidatexamen ska studenten

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  För kandidatexamen ska studenten 

  • visa förmåga att inom samhällsplanering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

  Utbildningsansvarig institution

  Samhällsplanerarprogrammet ges av Kulturgeografiska institutionen i samarbete med:

  Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 
  Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  Institutionen för naturgeografi
  Nationalekonomiska institutionen
  Sociologiska institutionen
  Statistiska institutionen
  Statsvetenskapliga institutionen

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering har du möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet, eller andra masterutbildningar.

  Arbetsmarknaden är bred, varierande och god. Tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag (bland annat inom bygg, detaljhandel, fastighet, konsult och GIS) samt politiska partier och lobby- och intresseorganisationer.

  Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer. Vanliga uppgifter för samhällsplanerare är projektledning och utredning. Anställningar och titlar kan då vara exempelvis projektledare och utredare men det finns många fler, som planeringssekreterare, departementssekreterare, översiktsplanerare, regionplanerare, samhällsplanerare, planarkitekt, konsult, analytiker, processledare, handläggare, GIS-samordnare, exploateringsingenjör, stadsdelssamordnare, infrastrukturstrateg, stadsbyggnadsstrateg och olika chefsanställningar som samhällsbyggnadsdirektör, trafikdirektör, mark- och exploateringschef, sektionschef, enhetschef och översiktsplanechef.  

 • Kontakt

  Huvudlärare för Samhällsplanerarprogrammet
  Studievägledning
  Studentexpedition