Våra utbildningar

På ERG erbjuder vi utbildningar inom etnologi, religionshistoria och genusvetenskap från grundnivå upp till forskarnivå. Se vårt samlade kurs- och programutbud längre ner på sidan.

Sök bland våra utbildningar

Äpple Image by Ralf Kunze from Pixabay
 

Etnologi

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang och tider. Deras analyser syftar både till att göra det främmande förståeligt och det vardagliga mindre självklart.

Med en kandidatexamen i etnologi får du verktyg att förstå, förklara och kritiskt undersöka dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

Så blir du etnolog - från introduktion till kandidat

Mer information om ämnet etnologi i utbildningskatalogen

Se filmen "Vad är etnologi?" där doktoranden Kalle Ström försöker får rätsida på vad etnologi egentligen är för något:

 

 

 

Religionshistoria

Sedan historiens gryning har religiösa idéer, symboler och ritualer utgjort en naturlig del av mänsklighetens liv. Religionshistoriker försöker göra detta faktum begripligt.

Som student i religionshistoria möter du en rik flora av religiösa traditioner, såväl i nyare tid som i ett mera avlägset förflutet. Vi erbjuder delkurser inom en rad empiriska fält, såsom nyreligiositet, kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism, kinesisk religion och religionerna i det förkristna Europa.

Islandskap
Foto: adege / Pixabay

Så kan dina föreläsningar i religionshistoria se ut

Mer information om ämnet religionshistoria i utbildningskatalogen

 

Genusvetenskap

Inom genusvetenskapen undersöks kön som social och kulturell konstruktion och dess samband med andra sociala kategorier som exempelvis sexualitet, klass och etnicitet.

Genus profil
Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Frågor som genusvetenskapen vill försöka besvara kan exempelvis vara: Hur påverkas kvinnors och mäns liv av politiska beslut? Hur ser mäns och kvinnors livsvillkor ut i olika delar av världen? Och vad händer med de personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män?

Läs mer: Vad är genusvetenskap?

Mer information om ämnet genusvetenskap i utbildningskatalogen

 

Institutionen är värdinstitution för tre kandidatprogram, Kandidatprogram för museer och kulturarv, Kandidatprogram i mångfaldsstudier och Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande.

Därtill erbjuder vi tre program på avancerad nivå:

Masterprogram i etnologi, 120 hp
Masterprogram i religionshistoria, 120 hp
Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp

Museer och kulturarv. Foto: Henning Brüllhoff.
Foto: Henning Brüllhoff

Kandidatprogram för museer och kulturarv

Är du nyfiken på museer och intresserad av hur det förflutna presenteras? Vill du skaffa dig en relevant utbildning för att exempelvis arbeta som antikvarie, museipedagog, eller inom kulturarvsturism? Då är kandidatprogrammet för museer och kulturarv något för dig.

Eftersom vi samarbetar med många museer får du under utbildningens gång bekanta dig och knyta kontakter med en möjlig framtida arbetsmarknad.

Läs mer om programmet i utbildningskatalogen

Studenter
Foto: Jens Olof Lasthein

Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Allt fler arbetsgivare och aktörer i samhället efterfrågar kunskaper och färdigheter i mångfaldsfrågor. Det här programmet ger dig både teoretisk kompetens om komplexa sammanhang och möjlighet att omsätta dessa kunskaper till praktiska färdigheter, användbara i mångfaldens vardag och yrkesliv. Utbildningen bygger på samarbeten med flera universitetsämnen, redan etablerade mångfaldsvetare och framtida uppdragsgivare inom näringsliv, myndigheter och organisationer. I programmet ingår tio veckors praktik inom en sektor som du själv får välja.

Läs mer om programmet i utbildningskatalogen

Foto: Monoar Rahman Rony / Pixabay

Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande

Har du författardrömmar och vill utveckla ditt skrivande? Är du intresserad av frågor om genus, kunskap och makt? Vill du gå en utbildning där du direkt får använda dina kunskaper på en arbetsplats?

Kandidatprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot skrivande är det enda av sitt slag i Sverige. Det kombinerar kurser i genusvetenskap med fördjupning i olika former av skrivande, till exempel litterärt skrivande, utredningstext, reportage och kreativa akademiska skrivsätt. Dessutom ges du möjlighet att praktisera på organisationer, företag och myndigheter.

Läs mer om programmet i utbildningskatalogen

Våra ämnen i program på andra institutioner

Det är även möjligt att läsa våra ämnen i program på andra institutioner. Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan alla utgöra huvudämne på Kulturvetarprogrammet (som administreras av Historiska institutionen) och religionshistoria kan ingå i de olika lärarprogram som administreras av Institutionen för ämnesdidaktik.

 

Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionshistoria har forskarutbildning i samtliga av institutionens tre ämnen.

Att doktorera vid ERG

Du kan vara doktorand i etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap vid institutionen. Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal och skrift. Du blir också förberedd på yrkesverksamhet såväl inom som utanför akademin.

Som doktorand läser du kurser motsvarande 60 högskolepoäng (två terminer) och genomför ett avhandlingsarbete motsvarande 180 högskolepoäng (sex terminer). Utbildningen kännetecknas av en hög grad av självständighet.

Handledningen kan vara både individuell och kollektiv. En viktig samlingspunkt för doktoranderna är de högre seminarier där forskare knutna till institutionens respektive avdelningar möts för diskussion om pågående projekt, aktuella texter och teoretiska och metodiska frågor.

För information om utlysning och tillsättning av platser, vänligen se den lokala antagningsordningen nedan.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i etnologi (385 Kb)
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i religionshistoria (399 Kb)
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap (406 Kb)
Doktorandhandbok ERG (280 Kb)
Etnologiappendix till doktorandhandbok ERG (193 Kb)
Lokal antagningsordning forskarnivå ERG februari 2016 (99 Kb)
Aktivitetsblankett (43 Kb)
Rutiner för slutgranskning inför beslut om disputation (47 Kb)

Allmän information om forskarutbildning

Humanistiska fakultetens webbplats
Stockholms universitets webbplats
Individuell studieplan på Humanistiska fakultetens webbplats
Lönestege för doktorander

Sök bland våra utbildningar