Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i religionshistoria

Programmet vänder sig till den som vill utvidga och fördjupa förståelsen av hur religiösa traditioner formeras, förändras och inverkar på mänskliga samhällen i historia och nutid.

En fördjupad förståelse garanteras dels genom empiriska detaljstudier inom en mångfald av religiösa traditioner, dels genom ett avancerat tillägnande av den aktuella teori- och metoddiskussionen samt relevanta vetenskapshistoriska frågeställningar. Programmet syftar ytterst till en historiskt och etnografiskt förankrad analys av religionens sociala dimensioner, men också till en fördjupad förmåga att tolka estetiskt, emotionellt och intellektuellt utmanande gestaltningar av den mänskliga tillvarons grundvalar. Inom programmet ges studenten möjlighet till fördjupning inom historiska-filologiska och etnologiska-antropologiska perspektiv.

Genom sin empiriska, teoretiska och metodiska bredd ger programmet en god bas för fortsatta humanistiska och samhällsvetenskapliga studier samt kompetens i förvärvsarbeten med höga krav på analytisk förmåga. Till förmågan att tillägna sig, förmedla och kritiskt analysera stora mängder information kommer även en omfattande orientering i världens etniska och religiösa mångfald. Programmet ger således en god grund för mera riktade arbetsuppgifter inom forskning, utbildning, bistånd, media- och kommunikation, utredningsarbete, diplomati och museiverksamhet.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i religionshistoria.