Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Kursen syftar till att ge studerande inom magister-/masterprogrammet i religionshistoria ökad bredd och fördjupning inom religionsområden utanför det specialområde som valts för examensarbetet.

Kursen vänder sig också till studerande som inte följer magister-/masterprogrammet i religionshistoria och erbjuder då fördjupning inom valda religionsområden.

Kursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1500 sidor som ska bygga på historiska och filologiska metoder. Litteraturen väls i samråd med examinator.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Historiska-filologiska perspektiv I, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Kursen är en läskurs, där litteraturen väljs i samråd med examinator.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av ett PM och genom en muntlig examination som har sin utgångspunkt i inlämnat PM.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt