Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I

Kursen syftar till att ge studerande inom magister-/masterprogrammet i religionshistoria ökad bredd och fördjupning inom religionsområden utanför det specialområde som valts för examensarbetet.

Kursen vänder sig också till studerande som inte följer magister-/masterprogrammet i religionshistoria och erbjuder då fördjupning inom valda religionsområden.

Kursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1500 sidor som ska bygga på historiska och filologiska metoder. Litteraturen väls i samråd med examinator.