Kontakt

Till utbildningsadministratörerna kan du vända dig med praktiska frågor om dina studier och frågor som rör antagning/reservantagning vid institutionen.

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratör etnologi
Utbildningsadministratör religionshistoria
Utbildningsadministratör genusvetenskap

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång. Studievägledaren är även din kontaktperson vid institutionen om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd under din utbildningstid.

Studievägledare

Studievägledare

Vår internationella koordinator svarar på frågor som rör utbytesstudier till eller från institutionen.

Internationell koordinator

Internationell koordinator

Till vår amanuens kan du vända dig om du exempelvis vill hämta ut en tentamen.

Amanuens

Våra administrativa studierektorer kan svara på frågor som rör institutionens utbildningsutbud, policybeslut och riktlinjer.

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor

Till studierektorerna kan du vända dig med frågor som rör våra utbildningars innehåll och pedagogik.

Studierektorer

Studierektor etnologi
Studierektor religionshistoria
Studierektor genusvetenskap
På denna sida