Kontakt

Kontaktuppgifter relaterade till institutionens utbildningar.

 

Utbildningsadministratörer

Till utbildningsadministratörerna kan du vända dig med praktiska frågor om dina studier och frågor som rör antagning/reservantagning vid institutionen.

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratör etnologi
Utbildningsadministratör religionshistoria
Utbildningsadministratör genusvetenskap
 

Studievägledare

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång. Studievägledaren är även din kontaktperson vid institutionen om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd under din utbildningstid.

Studievägledare

Studievägledare
 

Internationell koordinator

Vår internationella koordinator svarar på frågor som rör utbytesstudier till eller från institutionen.

Internationell koordinator

Internationell koordinator
 

Amanuens

Till vår amanuens kan du vända dig om du exempelvis vill hämta ut en tentamen.

Amanuens

Amanuens
 

Administrativa studierektorer

Våra administrativa studierektorer kan svara på frågor som rör institutionens utbildningsutbud, policybeslut och riktlinjer.

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor
Administrativ studierektor
 

Studierektorer

Till studierektorerna kan du vända dig med frågor som rör våra utbildningars innehåll och pedagogik.

Studierektorer

Studierektor etnologi
Studierektor religionshistoria
Studierektor genusvetenskap
 

Ansvariga för utbildning på forskarnivå

De ansvariga för vår utbildning på forskarnivå kan svara på frågor som rör doktorandstudier inom institutionens ämnen.

Ansvariga för utbildning på forskarnivå

Ansvarig för utbildning på forskarnivå - etnologi
Ansvarig för utbildning på forskarnivå - religionshistoria (även huvudansvarig på ERG)
Ansvarig för utbidning på forskarnivå - genusvetenskap
På denna sida