Organisation

Högsta ansvarig för verksamheten vid ERG är prefekt. Prefekten har till sin hjälp en ledningsgrupp med rådgivande funktion.

Vidare finns en ämnesansvarig med ansvar för ämnesinterna angelägenheter för vart och ett av institutionens tre ämnen.

Högsta beslutsfattande organ är institutionsstyrelsen. På institutionen finns också ett studentråd och ett doktorandråd, båda med representation i institutionsstyrelsen.

 

Prefekt

Lisa Käll

Ställföreträdande prefekt

Markus Idvall

Ämnesansvarig etnologi

Lars Kaijser

Ämnesansvarig religionshistoria

Susanne Olsson

Ämnesansvarig genusvetenskap

Fanny Ambjörnsson

Administrativ chef

Betina Loza Fernandez

Ledningsgruppen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, ämnesansvariga för institutionens ämnen, administrativ chef samt kommunikatör vid institutionen.

 

Representanter för ERG:s institutionsstyrelse 2021.

Representanter

Lärare/forskare – ordinarie ledamöter

Egil Asprem
Maria Bäckman
Anna Cavallin
Olof Sundqvist
Maria Margareta Österholm

Lärare/forskare – gruppsuppleanter

Mattias Frihammar
Lotten Gustafsson Reinius
Malena Gustavson

TA-personal – ordinarie ledamot

Evelina Thåqvist

TA-personal – suppleant

Balbir Dhuper

Doktorandrådet

Aida Jobarteh

Studentrepresentant

Andromeda Hammelfelt

Mötesdatum för institutionsstyrelsen vid ERG

 
På denna sida