Examen

Klar med studierna? Här kan du läsa om hur du hämtar ut en examen, anmäler dig till universitetets alumnnätverk och hur det har gått för några av våra tidigare studenter.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

Ta en examen i våra ämnen

Du kan ta en examen i etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap antingen genom att följa ett program eller genom att läsa fristående kurser och själv komponera din studiegång. I båda fallen måste du följa examensreglerna för så kallade generella examina och ansöka om ett examensbevis för att få ut din examen.

Foto. Couleur / Pxabay
Foto. Couleur / Pxabay

Kandidatexamen (grundnivå)

Följande kandidatprogram ger möjlighet att ta en examen i något av institutionens ämnen:

Kulturvetarprogrammet (administreras av Historiska institutionen). Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan läsas som huvudämne.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier (ERG). Etnologi och genusvetenskap kan läsas som huvudämne.

Kandidatprogram för museer och kulturarv (ERG). Etnologi kan läsas som huvudämne.

Magister-/masterexamen (avancerad nivå)

På ERG har vi kombinerade magister-/masterprogram i alla institutionens ämnen:

Magister-/masterprogram i etnologi
Magister-/masterprogram i religionshistoria
Masterprogram i genusvetenskap

För en kandidatexamen krävs att du har läst 180 hp i fullständiga kurser, varav 90 hp i huvudämnet (inklusive kandidatkurs).

För magisterexamen krävs 1 års studier (60 hp) efter kandidatexamen och för masterexamen 2 års studier (120 hp) efter kandidatexamen.

Examensregler

 

Har du varit student vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap?

Håll kontakten med Stockholms universitet och gå med i vårt alumnnätverk.

Information till dig som är alumn

 

Här berättar några av våra tidigare studenter vad de gör idag, hur de tog sig dit och vad de haft för nytta av sina studier.

 

Charlie Lindell
Charlie Lindell

Charlie Lindell, kandidatprogrammet i mångfaldsstudier

Charlie Lindell sökte en utbildning med nära koppling till arbetsmarknaden som kunde ta tillvara hans intresse för jämlikhets- och genusfrågor. Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier svarade mot kraven. Efter examen fick han jobb direkt och arbetar idag med integrationsfrågor som projektledare. "Utan att ha läst mångfaldsstudier hade jag inte fått jobbet", säger han.

 

Henrik Ohlsson
Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson, religionshistoria

”Börja syssla med det du är intresserad av så ger det ena det andra”, säger ERG-studenten Henrik Ohlsson som tog både kandidat- och magisterexamen i religionshistoria vid institutionen. Via myndighetssektorn, projekt med fokus på Centralasien inom ideell sektor och arbete som reseledare i Centralasien doktorerar han idag i religionsvetenskap. "Det kan vara snårigt men om man har en idé om vad man vill så tror jag att man klarar sig."

 

Susanna Warhammar
Susanna Warhammar

Susanna Warhammar, genusvetenskap

Susanna Warhammar läste kurser i genusvetenskap och jobbade extra i Amnestys medlemsservice. Där jobbar hon kvar, men numera i rollen som senior campaign manager. ”Det handlar om att våga säga ja och kasta sig ut i saker”, säger hon.

 

 

Kontakt

 

Studievägledare

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång. Studievägledaren är även din kontaktperson vid institutionen om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd under din utbildningstid.

Studievägledare

Studievägledare
På denna sida