Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magister- /Masterprogram i etnologi

Magister- /Masterprogrammet i etnologi ger dig fördjupade kunskaper i metod, problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större vetenskapligt arbete (magister- eller masteruppsats).

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Har du blivit antagen till en utbildning hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför terminsstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser är öppen från den 7 till den 20 augusti 2023. Samtidigt skickar vi ut välkomstmejl till alla antagna. Se till att läsa ditt välkomstmejl noga, där finner du närmare information som rör din utbildning. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppost. Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka utbildningen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Logga in med uppgifterna till ditt universitetskonto. Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad får du också tillgång till Athena där viktig information om din utbildning publiceras (gäller de utbildningar där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför utbildningsstart, vanligen via e-post eller telefon. För att inte missa någon information från oss, vänligen håll uppsikt även på din skräppost. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter utbildningens start fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om utbildningsplats ibland inte kan lämnas förrän strax före utbildningsstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Hitta schema och litteraturlista

Scheman och litteraturlistor till din utbildning finner du i utbildningskatalogen, under respektive kurs. 

Våra kurser i utbildningskatalogen

Kontakt

Utbildningsadministratörer vid ERG:

Etnologi: Lee Graflund
Tel: 08-1207 6654
E-post: studentadministration@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: studentadministration@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: studentadministration@erg.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom programmet kommer du att erbjudas kurser i vetenskapsteori, ämneshistoria, kulturanalys och kvalitativa metoder samt ett stort antal valbara kurser i breddningsämnen.

Generellt tränas under programmet förmågan att ta in information från olika slags källor, växla mellan perspektiv och positioner och se en och samma företeelse från olika håll. Detta ger ökade insikter i människors skiftande livsvillkor, men skärper även förmågan att verka i komplexa situationer och sammanhang.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i etnologi samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Kompetenserna är särskilt användbara inom media, museer, turism och kulturarvsverksamheter, trendanalys, mångfalds- och likabehandlingsarbete samt samhällsplanering.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i etnologi.