Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi - masterkurs

 • 30 hp

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar problemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar.

Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas i form av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Den slutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Examensarbete, på 30 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består huvudsakligen av handledning (enskilt och/eller i grupp) samt seminarier. Försvar av det egna examensarbetet samt opposition av annan students examensarbete är obligatoriskt. Studenten förväntas dessutom delta vid högre seminariet i etnologi.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Efter kursen

  Vad kan jag använda mina etnologikunskaper till?

  Vad kan jag arbeta med efter min examen, och vilken nytta kommer jag att ha av mina kunskaper i framtiden, såväl i arbetslivet som på ett mer personligt plan?

  Läs mer om vad våra tidigare studenter tycker här.

 • Kontakt