Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Etnologisk praktikkurs

Kursen utgörs av en handledd verksamhetsförlagd praktik inom en yrkes- eller annan verksamhetsmiljö där etnologer är verksamma. Kursen syftar till att ge studenten perspektiv på och fördjupad förståelse av arbetsmarknad i relation till etnologiämnet.

På praktikplatsen får studenten tillämpa praktiska och analytiska färdigheter som introducerats tidigare under utbildningen. I praktikrapporten tränas studentens förmåga att reflektera över sambandet mellan inom utbildningen förvärvad kompetens och praktikområdets teoretiska och praktiska arbetsuppgifter och problem.

Studenten anordnar själv praktikplatsen, och på praktikplatsen ska finnas en handledare. Innan praktiken påbörjas ska en praktikplan upprättas mellan studenten och handledaren. Både praktikplatsen och praktikplanen måste godkännas av institutionen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Praktikrapport, på 15 hp.

  Undervisning

  Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta uppgifter. Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra minst 1 timme i veckan om studentens arbete.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt