Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad akademisk engelska

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att förbättra studentens färdigheter i akademisk engelska, i både tal och skrift, särskilt gällande deltagande i seminarier och författande av examensarbete på masternivå. Vidare syftar kursen till att öka studentens medvetenhet om de olika verktyg och resurser akademisk engelska ger inför fortsatta studier och kompetensutveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.