Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs i etnologi

Specialkurs i etnologi är en tematisk läskurs som kan utnyttjas för både breddning och fördjupning. Teman kan anpassas efter studentens behov.

Kursen inkluderar övning av praktiska färdigheter som litteratursökning, tidsplanering, strukturering av individuellt arbete samt förmåga att relatera litteratur till en konkret forskningsuppgift. Kursen ingår i tredje terminen av masterprogrammet i etnologi.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Specialkurs i etnologi - muntlig och skriftlig examination, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning ges i seminarieform.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig tentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt