Specialkurs i etnologi, 7,5 hp

Om kursen

Specialkurs i etnologi är en tematisk läskurs som kan utnyttjas för både breddning och fördjupning. Teman kan anpassas efter studentens behov. Kursen inkluderar övning av praktiska färdigheter som litteratursökning, tidsplanering, strukturering av individuellt arbete samt förmåga att relatera litteratur till en konkret forskningsuppgift. Kursen ingår i tredje terminen av masterprogrammet i etnologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen