Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

 • 180 hp

Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Du får en mångvetenskaplig grundutbildning med specifik kompetens för att arbeta med utredning, policy, hr-frågor inom företag, myndigheter och organisationer.

 • Programöversikt

  Programmet inleds med två terminer där mångfaldsfrågor studeras historiskt och ur ett samtidsperspektiv. Delkurserna tar bland annat upp mångfaldens många former, hur man praktiskt arbetar med dessa frågor, mångfald ur ett juridiskt perspektiv samt hur olika myndigheter arbetar. Därefter läses ett huvudämne under tre terminer. Du kan välja mellan etnologi, genusvetenskap, historia, sociologi eller pedagogik. Avslutningsterminen innehåller bland annat 15 hp praktik.

  Programmet ger en filosofie kandidatexamen i det valda huvudämnet och därmed behörighet att studera på masternivå.

  År 1

  Termin 1

  Mångfaldsstudier I (30 hp)

  Introduktion i mångfaldsstudier, 7,5 hp
  Särbehandling, tolerans, makt och historisk förändring, 7,5 hp
  Villkorad närvaro i policy och praktik, 7,5 hp
  Mångfaldens representationer, 7,5 hp

  Termin 2

  Mångfaldsstudier II (15 hp)

  Mångfald och politik, 7,5 hp
  Mångfald och juridik, 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik (15 hp)

  Normkritisk pedagogik, 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Huvudämne

  Välj mellan:

  Etnologi
  Genusvetenskap
  Historia
  Pedagogik
  Sociologi

  Termin 4

  Huvudämne

  Kurs II inom det valda huvudämnet.

  År 3

  Termin 5

  Huvudämne

  Kurs III/kandidatkursen inom det valda huvudämnet.

  Termin 6

  Mångfaldsstudier III (30 hp)

  Kvantitativ metod i praktik och teori, 7,5 hp
  Att arbeta med mångfald, 7,5 hp
  Praktik, 15 hp

 • Så ansöker du

  Programmet går på helfart, campus, och startar endast på höstterminer. Ansökan görs via Antagning.se.

 • Mer information

  Kandidatprogram i mångfaldsstudier

  Det treåriga kandidatprogrammet i mångfaldsstudier riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig en bred kompetens för att arbeta konkret inom området.

  Varför ett program om mångfald?

  Social och kulturell mångfald är utmärkande för många samhällen och har så varit i århundraden. Möjligheter och problem med mångfald aktualiseras idag såväl i samhället i stort som i organisationer, myndigheter och företag. Med andra ord finns det inom en rad samhällssektorer behov av personer med specialkompetens på mångfaldsområdet.

  Mångfald i teori och praktik

  Målet med programmet är att omsätta mångfaldsforskningens insikter i kunnande och praktiker användbara i mångfaldens vardag och yrkesliv. Du kommer därför att få möta lärare som är aktiva forskare och föreläsare som arbetar konkret med mångfaldsfrågor inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

  Möjlighet att studera vidare

  En filosofie kandidatexamen gör dig behörig att läsa vidare på avancerad nivå till en masterexamen och därifrån söka plats på forskarutbildning.

  Arbetsmarknad

  Programmet ger en mångvetenskaplig grundutbildning med kompetens för att arbeta med utvärderingar samt policy och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Läs intervjun med Charlie Lindell, alumn från Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

 • Kontakt