Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Vänligen observera att denna version av programmet hade sin sista antagning höstterminen 2021. För att söka till programmet i sin nuvarande form, använd programkod HKM2K.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Du får en mångvetenskaplig grundutbildning med specifik kompetens för att arbeta med utredning, policy, hr-frågor inom företag, myndigheter och organisationer.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier handlar om att omsätta mångfaldsforskningens kunskaper och insikter i kunnande och praktiker och göra dem användbara i mångfaldens vardag och i yrkesliv.

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig en bred kompetens att arbeta aktivt och konkret med mångfaldsfrågor. Det är även en mångvetenskaplig grundutbildning som ger specifik kompetens att arbeta med utredningar, policy- och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.