Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik II

I kursen Pedagogik II fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera hos oss!

Du hittar all information om registrering och terminsstarten på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper. 

Kursen samläses med Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp och med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Kurssidor VT2021

  Del 1 Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker. Under delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formulera vetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Delkursen ger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.

  Kursansvarig: Gunilla Carstensen
  Litteraturlista:  Litteraturlista Vetenskaplig teori och metod II_vt2021 (692 Kb)
  Studiehandledning:  Studiehandledning Vetenskaplig teori och metod II_vt2021 (1088 Kb)

  Del 2 Organisation och förändring, 7,5 hp

  I delkursen erbjuds möjligheter att studera och analysera en organisation och dess förändringsarbete utifrån olika teoretiska perspektiv på förändring. Studenterna får möjlighet att kritiskt granska såväl organisationen och dess förändringsarbete som de teoretiska perspektiv som de använder i sina analyser.

  Kursansvarig: Pär Larsson
  Litteraturlista:  Litteraturlista Organisation och förändring_vt2021 (602 Kb)
  Studiehandledning: Studiehandledning Organisation och förändring_vt2021 (373 Kb)

  Del 3 Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

  Delkursen behandlar pedagogiskt ledarskap, i bemärkelsen ett verksamhetsnära ledarskap inriktat mot lärande, utveckling och förändring i arbetsorganisationer. Därvid behandlas hur man som ledare kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

  Kursansvarig: Susanne Andersson
  Litteraturlista: Litteraturlista Pedagogiskt ledarskap_vt2021 (54 Kb)  
  Studiehandledning: Publiceras senast en månad innan kursstart

  Del 4 Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 7,5 hp

  Delkursen behandlar vuxna individers lärandevillkor i olika miljöer, såväl i formella utbildningsinstitutioner som i arbetslivet och på fritiden. I studiet av olika utbildningsarenor aktualiseras lärar-/ledarskapets betydelse för skapandet av meningsfulla och effektiva lärmiljöer för vuxna deltagare. Centrala begrepp från aktuella lärmiljöer introduceras och diskuteras på ett kritiskt sätt, t.ex., livslångt
  lärande, arbetsplatsbaserat lärande och yrkeskunnande, folkbildningsmässigt lärande, validering (värdering och bedömning) av kunskaper och kompetenser.

  Kursansvarig: Anna Nørholm Lundin
  Litteraturlista: Publiceras senast två månader innan kursstart 
  Studiehandledning: Publiceras senast en månad innan kursstart

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbeten. Delkurserna har obligatoriska delar som kan kompletteras med ersättningsuppgift om detta medges i studiehandledning för respektive delkurs. För detaljerad information se studiehandledningar för delkurserna.

  Kursrapporter

  Kursrapport delkurs 4 VT20 (44 Kb)

  Examination

  Se studiehandledning för respektive delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns publicerad under respektive delkurs. 

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Kontaktuppgifter finns under respektive delkurs högre upp på sidan.

  Kursadministration

  Marcus Bigert
  E-post: marcus.bigert@edu.su.se