Pedagogik II, 30 hp

Om kursen

I denna kurs fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden. Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen