Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik II

I kursen Pedagogik II fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper. 

Kursen samläses med studenter från Pedagogik II KLOK och även Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp och med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.