Ny student

Välkommen till oss – vi hoppas att du ska få en lyckad start och trivas med dina studier vid vår institution. Det är några saker du behöver ordna innan din kurs eller ditt program börjar.

Sommarkursen Akademiskt läsande och skrivande (PEG102) sommar 2022

Glöm inte att webbregistrera dig mellan 11-25 maj.

Om du inte registrerar dig på kursen går din plats vidare till studenter som är reservplacerade.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Så påverkar pandemin dina studier vårterminen 2022

För att undvika trängsel i institutionens lokaler kommer undervisningen under början av vårterminen att bedrivas både på campus och på distans. Kurser återgår till normala scheman fr.o.m. period C, dvs från den 22 mars. Information om vad som gäller för din kurs hittar du på kurssidan, i schemat och på lärplattformen Athena.

Covid-19 och vårterminen 2022

 

Inför terminsstart ska du aktivera ditt universitetskonto som du behöver för att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster. Aktiveringen av universitetskonton för vårterminen 2022 öppnar tidigast den 3 januari.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig här senast den 11 januari!

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs eller ditt program mellan 4-11 januari för att behålla din plats. Uppdatera din mailadress i Ladok! 

Gäller ej Kandidatprogrammet i Personal, Arbete och Organisation (PAO).

Om du har blivit antagen till PAO-programmet måste du delta på ett digitalt upprop via Zoom den 10 januari kl. 15.00 för att tacka ja till din plats. För mer information, inklusive Zoom-länk till det digitala uppropet, vänligen se välkomstmejl som skickas ut den 22 december till nya PAO-studenter.

Webbregistrera dig här

Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta vår utbildningsadministration innan sista registreringsdag: studieinfo@edu.su.se

 

Jag är antagen

Här hittar du information som är bra att läsa när du blivit antagen till en utbildning.

När du är antagen till utbildningen får du ett välkomstmejl med information om allt du behöver veta inför terminsstart eller kursstart. Läs igenom informationen noga så att du är förberedd inför utbildningens start.

Nya studenter VT2022

Inför VT2022 skickas välkomstmejlet ut den 22 december 2021

Välkommen!

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För att se ditt schema, kurslitteratur och kursupplägg går du in i utbildningskatalogen och söker fram din kurs.

Utbildningskatalogen

Du kan även hitta ditt schema via schema.su.

Sida som leder dig till ditt schema

Prenumerera på ditt schema

Om du har en mobiltelefon med kalenderfunktion kan du prenumerera på schemat, vilket rekommenderas – då får du information om eventuella uppdateringar/ändringar till din mobil/Ipad. Se längst upp på högra sidan på ditt schema där det står ”Prenumerera” och följ instruktionerna.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du först ta kontakt med en samordnare på universitetet. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel eller dyslexi. Stödet utformas alltid individuellt utifrån dina behov. Exempel på stöd är programvaror, anteckningshjälp eller anpassade examinationer. Kontakta också studievägledaren vid institutionen i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Mer information

Under dina studier behöver du tillgång till olika digitala tjänster och verktyg. Här är information om Stockholms universitets IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, programlicenser och mycket annat.

IT för studenter

Om du har registrerat dig på en kurs men sedan ångrat dig, eller om du av andra skäl inte kommer att gå kursen, ska du göra ett tidigt avbrott. Du lägger själv in tidigt avbrott på www.student.ladok.se.

Tidigt avbrott kan göras upp till tre veckor efter kursstart.

Vid tidigt avbrott kan du söka kursen på nytt via www.antagning.se.

Information om anmälan och antagningsprocessen

 

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

 

Athena är institutionens lärplattform. Varje kurstillfälle/utbildning har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurs/utbildnings sajt automatiskt genom att registrera dig på kursen. Det kan ta en dag från att du registrerar dig i Ladok tills kursen syns i Athena. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursmaterial och inlämningsuppgifter. 

För att komma till din kurssajt i Athena måste du vara registrerad på kursen (kontrollera i Ladok för studenter) samt ha ett aktiverat universitetskonto. Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena så kontakta utbildningsadminstrationen.

Logga in i Athena

Här hittar du Athena

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena

På Serviceportalen hittar du frågor och svar om Athena

Athena är ett universitetsgemensamt verktyg och därför kan du vända dig till universitetets Helpdesk om du har frågor. Ställ din fråga i Serviceportalen eller ring 08-16 19 99. Du kan bland annat få hjälp med att återställa ditt lösenord.

Athena i mobilen

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.
Här hittar du instruktion om hur du gör för att ladda ner appen till din mobiltelefon eller platta.

 

Vår institution finns på norra delen av Campus Frescati, i ett rött tegelhus, precis bakom Naturhistoriska riksmuseet, med adress Frescativägen 54. 

Hitta hit

 

Ansökningstiden till en kurs jag vill läsa har gått ut - är det för sent att anmäla sig till den? 

Om det efter urval 1 fortfarande finns platser kvar kommer den att öppnas för sen anmälan i mitten av juli för antagning till höstterminen och mitten av december för antagning till vårterminen.

Hur loggar jag in på Athena? 

Du loggar in med ditt universitetskonto. Första gången du blir antagen till en kurs eller ett program på Stockholms universitet blir du tilldelat ett universitetskonto som du ombeds att aktivera. Dessa inloggningsuppgifter kan du sedan använda för att logga in på alla universitetets tjänster och plattformar.

Jag hittar inte min kursflik på Athena, är jag inte registrerad på kursen? 

Athenasidorna skapas inför varje kurs av respektive lärare. Hittar du inte din kurssajt behöver det inte bero på att du inte är registrerad, förmodligen har din lärare inte skapat den eller gjort den tillgänglig än.

Om du vet att sidan är skapad men att du inte har tillgång till den, kontakta kursens utbildningsadministatör.

Jag kan inte logga in i Athena ("användaren finns inte i itslearning"). Vad är felet?

Du har inte registrerat dig på någon kurs, alternativt registreringen har inte "slagit igenom" än. Om du inte kan/kunde webbregistrera dig bör du kontakta respektive utbildningsadministratör så att du kan bli registrerad. Kontrollera ev din registrering i Ladok för studenter

Jag har (webb)registrerat mig, men hittar inte min kurs i Athena. Vad gör jag?

Om du precis har webbregistrerat dig, så räcker det förmodligen att prova igen lite senare eftersom interaktioner av den här typen mellan olika system görs i turordning och runt terminsstart är det mycket som händer, så räkna med att det kan ta timmar i värsta fall.

På automatgenererade Athena-sajter är det annars just registrering som krävs, så kontrollera gärna i Ladok för studenter att registreringen verkligen har gått in.

Jag kommer in i Athena, men hittar inte schemat (eller kursplanen)

Klicka på menyn Innehåll. I mappstrukturen i kolumnen till vänster hittar du en mapp som heter Kursinformation. Klicka på den så visas innehållet, inklusive en länk till schemat och för automatgenererade sajter även till kursplanen för den aktuella kursen. Ibland blir man som student inslätt på Athena-sidan innan den är helt färdig. Om du inte hittar informationen du söker på Athena så kan du alltid hitta schema och andra viktiga dokument på respektive kurshemsida.

Var hittar jag schema, litteraturlista och studiehandledning?

Läraren kan publicera dem på kursens Athenasida men du hittar dem alltid på respektive kurssida i utbildningskatalogen.

Jag kan tyvärr inte läsa en kurs som jag har blivit antagen till. Vem ska jag meddela?  

Om du inte ännu är registrerad på kursen kan du lämna återbud via www.antagning.se 

Har du däremot hunnit registrera dig kan du meddela ditt avbrott via Mina studier (om det sker inom kursens första tre veckor) eller skicka ett meddelande till din kursadministratör.

 

 

Kontakt

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

Utbildningsadministration

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till våra utbildningsadministratörer. Vi som hjälper dig är Marie Beckeman, Marcus Bigert, Carina Björk, Felicia Palm, Lotta Engcrantz, David Lundström, Ann Ottosson, Peter Skoglund, Erika Södersten och Emma West.

Om du inte vet vem du ska kontakta eller om din utbildningsadministratör inte är tillgänglig kan du maila vår gemensamma adress: studieinfo.edu@su.se

 

Studievägledning

Till våra studievägledare vänder du dig när det gäller frågor om institutionens ämnesområden. Det kan till exempel vara frågor om kursval inom en viss utbildning eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad i ett visst ämne.

Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med:

  • Tillgodoräknanden från andra utbildningar
  • Studieuppehåll
  • Om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd vid funktionsnedsättning
  • Information om utlandsstudier.

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9-16. 

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
 

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratörerna arbetar med administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat: registrering, tentamensfrågor, intyg mm. 

Utbildningsadministratör för studie- och yrkesvägledarprogrammet och grundutbildning
Utbildningsadministratör kandidat- masterprogram och grundutbildning
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen samt fristående kurser
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammet
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för kandidat- masterprogram och avancerad nivå
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
Utbildningsadministratör för internationella masterprogrammet och forskarutbildning
På denna sida