Forskargrupper

Forskningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik är organiserad i olika forskargrupper efter övergripande teman. Grupperna, som består av såväl professorer, lektorer som doktorander, träffas regelbundet vid seminarier där aktuell forskning läggs fram och diskuteras kritiskt.

På sidorna hittar du information om gruppernas olika forskningsteman, forskningsprojekt, publikationer, evenemang, samarbeten samt länkar till forskarnas profilsidor på webben.