Under utbildningen

Här finns information som vänder sig till dig som har kommit igång med din utbildning på Institutionen för pedagogik och didaktik. Sådant som är bra och viktigt att veta när du är student hos oss.

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021. I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.
Mer information

Råd till dig som pluggar hemma

Tycker du att det är knivigt att få studierna att fungera på distans?

Studentavdelningen ger dig råd!

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Våra lokaler

Institutionen för pedagogik och didaktik har sina lokaler i ett rött tegelhus i den nordligaste delen av Campus Frescati, precis bakom Naturhistoriska riksmuseet. Adressen är Frescativägen 54. 

Hitta till oss

Undervisningssalarna finns främst på Frescativägen 54 (plan 4-7). I salsnumren anger den första siffran byggnad 1 eller 2, den andra siffran anger våningsplan, den tredje och fjärde siffran anger salsnummer. Sal 1503 finns alltså i hus 1, på plan 5. 

Vi använder också två hörsalar i Naturhistoriska riksmuseet (i närheten av restaurang Fossilen), hörsalar i Södra huset, lokaler i Frescati backe, samt G-salen som finns vid Arrheniuslaboratoriets byggnader.

Hitta på campus

Institutionen för pedagogik och didaktik har ett pentry där våra studenter kan värma medhavd mat. Studentköket finns på plan 4 i hus 1. 

I rummet bredvid pentryt finns flera arbetsbord och stolar där det går bra att sitta och äta. Här finns också en kaffeautomat och en automat där du kan köpa snacks. 

 

Allt du behöver veta

Här har vi samlat information som är bra att ha under dina studier hos oss. Allt från hur du skriver ut ett studieintyg, ansöker om studieuppehåll eller tillgodoräknanden samt information om examensarbetet.

Ett examensarbete är ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning, för en kandidat-, yrkes-, eller masterexamen.

Så skriver du ditt examensarbete

Kursutvärderingar för varje kurs finns på kurssidan. 

Till utbildningskatalogen

Vi strävar efter att erbjuda undervisning med hög kvalitet. Genom att svara på en kursutvärdering efter avslutad kurs, kan du som student vara med i utvecklandet av kurserna och vårt arbete att bibehålla höga undervisningsmål.

Här hittar du information om kårer och föreningar, hur du kan engagera dig i studentlivet, träna på campus och mycket annat.

Livet som student

Du kan själv skriva ut ett studieintyg på Ladok för studenter. Utbildningsadministratören för utbildningen kan också skriva ut ett intyg. Kontaktuppgifter finns längs ned på sidan. 

Om du behöver göra ett uppehåll eller avbryta dina studier är det viktigt att du meddelar oss det.

Tidigt avbrott – inom tre veckor efter kursstart

Sker avbrottet inom tre veckor kan du anmäla dig till kursen igen via antagning.se. Du registrerar ditt tidiga avbrott på Ladok för studenter.

Avbrott – senare än tre veckor efter kursstart

Meddelar du ditt avbrott senare än tre veckor från kursstarten kan du inte anmäla dig till kursen igen via antagning.se. Du kan däremot bli omregistrerad på kursen om det finns platser kvar efter ordinarie antagning. Kontakta därför gärna din utbildningsadministratör för att höra dig för om möjligheterna till omregistrering innan du bestämmer dig för att avbryta kursen.

Avbrott på program

Det här gäller om du vill ta avbrott eller studieuppehåll på program

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas till institutionen för handläggning. Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande. 

Läs mer om tillgodoräknanden

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Här är kontaktuppgifter om du känner att du som student blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier. 


 

Praktik och jobb i Sverige och utomlands

På karriärportalen MyCareer hittar du praktikplatser, uppsatsämnen du kan skriva om i samarbete med företag eller organisation, traineeprogram och jobb. Du hittar också karriärevent och karriärtips.

Läs mer om MyCareer

Gå till karriärportalen MyCareer


 

Påverka din utbildning

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning.

Så kan du påverka din utbildning

Studentrådet vid institutionen för pedagogik och didaktik (alla utbildningar)

SthlmUP (studentråd för PAO-programmet och AKPA)

Kontaktperson vid Institutionen för pedagogik och didaktik: Jonas von Reybekiel Trostek


 

Tidigare studiegångar

Är du student på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och påbörjade dina studier innan HT2020? Då hittar du dina kurssidor och information om praktikperioden här.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar från våra studenter


Hur lång tid tar det innan jag får mitt examensbevis? 

Det är studentavdelningen på Stockholms universitet som har hand om alla examensärenden. Här kan du få svar på vanliga frågor om examen samt hitta kontaktuppgifter till examensgruppen. 

Så ansöker du om examen

Var hittar jag mina betyg?

Dina betyg kan du se när du loggar in på Ladok för studenter med ditt universitetskonto. Därifrån kan du också skriva ut studieintyg på svenska och/eller engelska. Ibland publicerar vissa lärare även betygen i Athena.

Jag har fått betyg på alla delkurser som jag har läst inom en 30 hp-kurs. Varför kan jag inte se betyget på hela kursen?  

Slutbetyg på helkurs rapporteras vid terminsslut eller inom tre veckor från att sista delkursen är avslutad. Om du ändå inte kan se betyget bör du kontakta ansvarig utbildningsadministratör. 

Jag kan inte se mina betyg på www.antagning.se 

Dina betyg på www.antagning.se uppdateras i samband med att det görs en behörighetsbedömning när du anmäler dig till en kurs eller ett program. Har du inte anmält dig till nya studier kommer du inte att kunna se dina senaste betyg där. Betyg från kurser du har läst på Stockholms universitet kan du alltid se när du loggar in på Ladok för studenter med ditt universitetskonto.

Jag kan tyvärr inte läsa en kurs som jag har blivit antagen till. Vem ska jag meddela?  

Om du inte ännu är registrerad på kursen kan du lämna återbud via www.antagning.se 

Har du däremot hunnit registrera dig kan du meddela ditt avbrott via Mina studier (om det sker inom kursens första tre veckor) eller skicka ett meddelande till din kursadministratör.

Jag vill avbryta mina studier på en kurs eller ett program. Vad behöver jag göra?

Du behöver meddela oss så att kan vi rapportera ditt avbrott.

Läs mer om studieavbrott och studieuppehåll

Skulle jag kunna få ett studieintyg över de kurser jag har läst hos er? 

Det kan du självklart få om du kontaktar din utbildningsadministratör. Du kan också själv skriva ut ett intyg via Ladok där du själv kan korrigera till viss del vilka uppgifter du vill ska synas. Intyget är giltigt i tre månader. 

 

Utbildningsadministration

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss utbildningsadministratörer. Vi som hjälper dig är Marie Beckeman, Marcus Bigert, Carina Björk, Lotta Engcrantz, Jolina Ekholm, Hanna Licke, Stephanie Lisak, Peter Skoglund, och Susanne Wickman.

För mer information och kontaktuppgifter se utbildningsadministration

Studievägledning

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

För mer information och kontaktuppgifter se studievägledning

Studierektorer och programansvariga

Kontaktuppgifter till studierektorer och programansvariga

Koordinator för utbytesstudier

E-post: international@edu.su.se

Kontakt

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

Utbildningsadministration

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till oss utbildningsadministratörer. Vi som hjälper dig är Marie Beckeman, Marcus Bigert, Carina Björk, Lotta Engcrantz, Jolina Ekholm, Hanna Licke, Stephanie Lisak, Peter Skoglund, och Susanne Wickman.

 

Studievägledning

Till våra studievägledare vänder du dig när det gäller frågor om institutionens ämnesområden. Det kan till exempel vara frågor om kursval inom en viss utbildning eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad i ett visst ämne.

Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med:

  • Tillgodoräknanden från andra utbildningar
  • Studieuppehåll
  • Om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd vid funktionsnedsättning
  • Information om utlandsstudier.

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9-16. 

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratörerna arbetar med administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat: registrering, tentamensfrågor, intyg mm. 

Utbildningsadministratör för studie- och yrkesvägledarprogrammet och grundutbildning
Utbildningsadministratör kandidat- masterprogram och grundutbildning
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg och VFU
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen samt VAL/ULV och KPU
Utbildningsadministratör för kandidat- masterprogram och avancerad nivå
Utbildningsadministratör för masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

Internationell koordinator
På denna sida