Studera utomlands

Du vet väl att du som studerar vid Stockholms universitet och Institutionen för pedagogik och didaktik har möjligheten att studera eller praktisera runt om i hela världen. Utlandsstudier är en fantastisk möjlighet för dig att prova en ny akademisk miljö och få nya perspektiv inom ditt ämnesområde, öka din förståelsse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

 

Skaffa dig internationell erfarenhet genom att studera vid något av våra utländska utbytesuniversitet: inom Europa (Erasmusprogrammet), eller utanför Europa (institutionens egna avtal).

Till Utbytesstudier och hur du söker

 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlighet att bedriva fältstudier i ett utvecklingsland, i syfte att samla material till din uppsats eller examensarbete inför en kandidat-, magister- eller masterexamen (examensarbete om minst 15 hp).

Till MFS och hur du söker

 

Som student vid Stockholms universitet kan du via Erasmus+ söka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Till information om utlandspraktik

 

Reseberättelser

Islandshästar
Foto: Unsplash

Nikolaj var utbytesstudent vid University of Iceland. 

Läs Nikolajs reseberättelse här

 

Kontakt

Institutionens internationella koordinator

 

Internationell koordinator
På denna sida