Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledning, utbildningsadministration, studierektorer och programansvariga.

Studievägledning

Till våra studievägledare vänder du dig när det gäller frågor om institutionens ämnesområden. Det kan till exempel vara frågor om kursval inom en viss utbildning eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad i ett visst ämne.

Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med:

  • Tillgodoräknanden från andra utbildningar
  • Studieuppehåll
  • Om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd vid funktionsnedsättning
  • Information om utlandsstudier.

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9-16. 

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratörerna arbetar med administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat: registrering, tentamensfrågor, intyg mm. 

Utbildningsadministratör för studie- och yrkesvägledarprogrammet och grundutbildning
Utbildningsadministratör kandidat- masterprogram och grundutbildning
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Allmän studiegång
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet - Studiegång mot vård och omsorg och VFU
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen samt VAL/ULV och KPU
Utbildningsadministratör för kandidat- masterprogram och avancerad nivå
Utbildningsadministratör för masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen

Studierektorer

Studierektor grund- och avancerad nivå inom pedagogik, kandidat- och masterprogram
Studierektor för lärarprogrammet och rektorsprogrammet
Studierektor för lärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor

Programansvariga

Kandidatprogram i Pedagogik och folkhälsovetenskap (POF)
Kandidatprogram Personal, arbete, organisation (PAO), Masterprogram PAO
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Masterprogram i pedagogik
Rektorsprogrammet (Utbildningschef)
Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

Internationell koordinator
På denna sida