Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledning, utbildningsadministration, studierektorer, programansvariga och internationell koordinator.

 

Studievägledning

Till våra studievägledare vänder du dig när det gäller frågor om institutionens ämnesområden. Det kan till exempel vara frågor om kursval inom en viss utbildning eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad i ett visst ämne.

Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med:

  • Tillgodoräknanden från andra utbildningar
  • Studieuppehåll
  • Om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd vid funktionsnedsättning
  • Information om utlandsstudier.

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9-16. 

Det går också bra att boka in tid för ett personligt möte.

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
 

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratörerna arbetar med administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat: registrering, tentamensfrågor, intyg mm. 

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör kandidat- masterprogram och grundutbildning
Utbildningsadministratör för Yrkeslärarprogrammet
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen samt fristående kurser
Utbildningsadministratör för Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning
Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen
Utbildningsadministratör för kandidat- masterprogram och avancerad nivå
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
Utbildningsadministratör
 

Studierektorer

Studierektor grund- och avancerad nivå inom pedagogik, kandidat- och masterprogram
Studierektor för kurser inom lärarprogrammet
Studierektor för lärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet
 

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor
 

Programansvariga

Kandidatprogram i Pedagogik och folkhälsovetenskap (POF)
Kandidatprogram Personal, arbete, organisation (PAO), Masterprogram PAO
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Masterprogram i pedagogik
Utbildningschef för Rektorsprogrammet
Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet
 

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

Internationell koordinator
På denna sida