Examen

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Foto: Orasis

 

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Examenskrav

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

Examensregler

 

Våra examina

Vid Institutionen för pedagogik och didaktik kan du läsa till en generell examen på nivåerna; kandidat-, master- och doktorsexamen eller en yrkesexamen.

En kandidatexamen i pedagogik omfattar 180 hp (dvs. tre års heltidsstudier) med 90 hp i fördjupning i huvudområdet pedagogik och 90 hp valfria kurser (valfria kurser får innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå). Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

Läser du Kandidatprogrammet i  Personal, arbete och organisation (PAO) får du en examen i Pedagogik med inriktning mot personal, arbete, organisation. Om du läser Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap får du en examen i pedagogik med inriktning mot hälsa. Du kan också få en kandidatexamen i pedagogik genom att läsa Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Läser du vårt treåriga Studie- och yrkevägledarprogram, 180 hp, får du en Studie- och yrkesvägledarexamen. Yrkeslärarprogrammet, 90 hp ger en Yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och Komvux.

Efter dina studier på grundnivån kan du fortsätta att läsa på avancerad nivå i ytterligare två år för att få en masterexamen. Här har vi flera alternativ att välja emellan som omfattar kurser enligt lokala examensbeskrivningar. Därefter finns möjlighet att ytterligare fördjupa sig i ämnet pedagogik genom att gå vår forskarutbildning.

 

Examensarbeten på grundnivå i pedagogik

Ulrika Bennerstedt
E-post: ulrika.bennerstedt@edu.su.se

Examensarbeten på grund- och avancerad nivå i didaktik och inom Lärarprogrammen

Eva Svärdemo-Åberg
E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

Examensarbeten inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Anneli Öljarstrand
E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

Examensarbeten på avancerad nivå i pedagogik

Petra Roll Bennet
E-post: petra@edu.su.se

Frågor om DIVA eller uppsatsmallen

Emma West
E-post: emma.west@edu.su.se

 

Kontakt

 

Studierektorer

På denna sida