Forskningsämnen

Pedagogik är ett brett forskningsområde som handlar om hur vi som människor lär och utvecklas i olika situationer, miljöer och skeenden, genom hela livet. Från skolan till högre utbildning, genom vardagslivet, fritiden och yrkeslivet. 

Våra forskningsämnen omfattar bland annat mångfald och inkludering, skolfrågor, ledarskap, lärande i organisationer, studie- och yrkesvägledning, hälsoperspektiv på lärande, lärande i högre utbildning samt livslångt lärande och personlig utveckling. Vår forskning intar ett både samhälleligt, internationellt och även historiskt perspektiv på lärande och utbildning.

Under varje forskningsämne hittar du aktuella forskningsprojekt, publikationer, kontaktuppgifter till forskarna och eventuella utbildningar relaterade till ämnena. 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde