Studera hos oss

Vill du göra skillnad i samhället? Vill du arbeta med människor? Drömmer du om ett jobb inom utbildning, HR, vägledning eller hälsa? Då kan pedagogik vara rätt ämne för dig!

Vi erbjuder utbildningar för dig som vill bli personalvetare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, eller som vill jobba med hälsa och ohälsa, ledarskap, samtalsmetodik, konflikthantering, utbildningar mm. 

Våra utbildningar


 

Möt våra studenter

Hos oss möts 8 000 studenter på flera stora utbildningsprogram med intresse för människans utveckling och lärande.

Janine, Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!

Janine Ritari

Janine Ritari studerar termin 3 på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Här berättar hon hur det är att studera på programmet.

Läs intervjun med Janine

Mer om studie- och yrkesvägledarprogrammet

 

Emilia, kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Mina egna planer är att arbeta med barn och unga kring psykisk ohälsa.

Emilia läser termin 3 på kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

Vill du veta mer om hur det är att studera på programmet? Eller är nyfiken på hur du kan jobba med med hälsa och ohälsa i samhället? 

Se filmen med Emilia

Mer om kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap 

Yohannes, kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Jag skulle vilja jobba på en HR-avdelning i en större organisation och se till att medarbetarna mår bra och har roligt på jobbet.

Yohannes Hailegebreal går PAO-programmet med inriktning pedagogik. Vill du veta hur det är att studera på programmet? Eller är du nyfiken på inriktningen pedagogik och hur man kan specialisera sig där?

 

 

Vad leder studierna till? Möt våra tidigare studenter!

Våra tidigare pedagogikstudenter jobbar bland annat som HR-specialist, utbildningsledare, personalutvecklare, projektledare, informatör, ungdomscoach, behandlingspedagog, enhetschef, handledare, handläggare mm. 

Sara Aronsson, HR-specialist på Aspia

Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.

Sara Aronsson som läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, (PAO), jobbar nu som HR Business Partner (HR-specialist) på Aspia. 

Läs hela intervjun här

 

 

Mats Franzén, utbildningsansvarig vid Polismyndigheten

Det roligaste är att få arbeta med utveckling och leda lärande tillsammans med deltagare. Arbetet ger stora friheter inom ramen för de olika utbildningsinsatserna.

Matz Franzén

Matz Franzén tog en kandidatexamen i pedagogik genom fristående kurser, och jobbar nu som utbildningsansvarig vid Polismyndigheten i region Stockholm. 

Läs hela intervjun här
 

 

 

Frida Klar, studievägledare på grundskola i Strängnäs

Att i slutet av dagen känna att jag faktiskt har gjort skillnad och att jag har hjälpt andra känns riktigt bra.

Frida Klar. Foto: Magnus Glans

Frida Klar som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet, jobbar nu som studievägledare på en grundskola i Strängnäs.

Läs hela intervjun här


 

Katharina Buchta, omvårdnadschef på Sabbatsbergsgeriatriken

Studierna hjälpte mig att utveckla mitt sätt att tänka. Jag hade användning av de teoretiska modeller jag lärde mig och kunde plocka på mig olika par glasögon. Jag fick nya perspektiv: Hur ser jag på makt? Hur ser jag på konflikter? Jag kunde analysera saker på nya sätt.

Katharina Buchta som har vidareutbildat sig parallellt med sitt tidigare chefsjobb inom sjukvården genom att läsa masterprogrammet i pedagogik, jobbar nu som omvårdnadschef med större och mer övergripande ansvar.

Läs hela intervjun här


 

Möt våra lärare

Som student på Institutionen för pedagogik och didaktik kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden. 

Rebecca Adami. Stockholms universitet
Rebecca Adami är docent i pedagogik och undervisar på masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning. 

Spelutveckling är intressant att studera för att få insikt i villkoren för kreativt och kollaborativt teamarbete och projektarbete där ny teknologi är i centrum.

Ulrika Bennerstedt är doktor i pedagogik och undervisar på kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, PAO. Där är hon också programansvarig.

Ulrika Bennerstedt. Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Hon forskar om social interaktion, samarbete, digitala teknologier, lärande och utveckling av specialiserad kunskap och kompetens. Hennes ingång till pedagogik växte ur ett intresse för digital teknik och utmaningen att få till ”rätt” lärandeprocesser vid användning av digital teknologi. 

– Mitt forskningsintresse bottnar i eget och andras intresse i datorspel. Jag har gått från att studera datorspelande som fritidssysselsättning och lärandearena, mot att fokusera på hur ett engagemang i spel kan leda till en yrkesroll som spelutvecklare. Pågående forskning omfattar tvärprofessionellt samarbete, kreativt projektarbete och bedömningsaktiviteter inom datorspelsutbildning och professionell spelutveckling.

Vad har du för motto för undervisningen?

– Relevans: Att utgå från det som människor gör i olika sammanhang i dagens samhälle skapar en bra grund för kunskapssökande, förändringsarbete och ifrågasättande.

Mer om PAO-programmet

Mer om Ulrikas forskning

Studier i pedagogik är intressant bland annat för att ämnet är så brett, med förgreningar i psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och organisationsteori.

Gustav Lymer är docent i pedagogik och undervisar bland annat på grundkursen pedagogik I.

Gustav Lymer. Foto: Privat

– Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt som handlar om feedback i utbildningssammanhang, med fokus på den kritiska återkopplingens känsliga natur. Vi analyserar videoinspelningar av feedback i högre utbildning för att försöka förstå hur socialt problematiska situationer och ”dålig stämning” uppstår i interaktionen mellan lärare och student. I förlängningen vill vi undersöka om det går att identifiera systematiska mönster i de sätt som kritik ges och tas, som kan omsättas i praktiskt användbara råd till lärare, och kanske även till studenter. Här finns en något längre beskrivning.  

Vem ska läsa pedagogik?

– Alla som har ett intresse för människors lärande och utveckling i olika sammanhang, men även de som är intresserade av att förstå hur t.ex. organisationer fungerar; pedagogiken handlar om påverkans- och förändringsprocesser även för sådana större enheter.

Varför är det intressant med studier i pedagogik?

– Studier i pedagogik är intressant bland annat för att ämnet är så brett, med förgreningar i psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och organisationsteori (för att nämna några fält som pedagogiken tangerar). Men också för att pedagogiken handlar om något helt centralt för vad det innebär att vara människa, nämligen lärande, utveckling och förändring.

Mer om kursen pedagogik I

Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag?

Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har Aino tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino Collmar adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik.

Aino Collmar och Annika Davén.
Aino Collmar och Annika Davén.

Aino driver Vägledningspodden tillsammans med Annika Davén, som gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. 

Varför behövs en podd om vägledning?

– Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen. Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

Till Vägledningspodden

Mer om Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Jag är intresserad av att förmedla kunskap och få studenter att förstå inom vilken kontext utbildningspolitiken sker.

Johanna Ringarp är docent och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. Hon undervisar på lärarprogrammet samt på rektorsprogrammet. 

Johanna Ringarp. Stockholms universitet
Foto: Clément Morin

– Att förmedla kunskap om forskning är viktigt för mig, av den anledningen är det roligt att vara en del av redaktionsrådet för Bildningspodden/Anekdot som begripliggör forskning på ett kreativt sätt. Gå gärna in där om ni vill fördjupa er i bildningsfrågor.

Mer om Johannas forskning

Mer om lärarutbildningarna på Stockholms universitet

Jag är intresserad av forskningsfrågor som är relaterade mot skolvalfrihet, ungas utbildningsval, skolsegregation och skolframgång relaterat till klass, kön och etnicitet.

Stefan Lund är docent i pedagogik och undervisar framförallt på studie- och yrkesvägledarprogrammet och yrkeslärarprogrammet.

Stefan Lund. Stockholms universitet.
Foto: Jönköpings universitet.

– Gemensamt för flertalet av mina senaste publikationer är intresset för hur elever med migrationserfarenheter (unga människor vars uppväxt i stor utsträckning har präglats av att de själva eller tidigare generationer i familjen har lämnat ett land för att flytta till Sverige) förhandlar och reflekterar över de symboliska gränser som skapar distinktioner mellan vi och dem, och hur detta i sin tur påverkar deras utbildningsval, skolgång och samhälleliga integration.

Läs hela intervjun här

Mer om Stefan Lunds forskning

Rebecca Adami är docent i pedagogik och undervisar bland annat på masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning. 

– Tidigare historiska deklarationer har använt uttrycket: the rights of man. Det är tack vare, enligt min forskning, de kvinnliga delegaterna, från bland annat Latinamerika, Brasilien, Venezuela, Mexico samt Indien och Pakistan som bidrog till att vi har en deklaration om mänskliga rättigheter: human rights. 

Se film om Rebeccas forskning:

 

Filmen spelades in av Stockholms universitets mediaproduktion inför en Öppen föreläsning, 2019. 

Se den Öppna föreläsningen

Mer om masterprogrammet i pedagogik och med internationell och jämförande inriktning

 

Campus Frescati

Foto: Jens Olof Lasthein. Studenter som pluggar i studenthuset
Foto: Jens Olof Lasthein

Vi finns i norra delen av campus, nära Brunnsviken och Bergianska trädgården. Men våra undervisningssalar finns på hela campus. 

I Studenthuset hittar du bland annat studieplatser, lunchrestaurang och Infocenter. 

 

Institutionen har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i regionen och på våra utbildningsprogram ingår i flera fall en praktik. Närheten till storstaden är en fördel när du ska söka arbete efter examen. Ett exempel på samarbete är alumnpanelen dit vi bjuder in spännande personer från yrkeslivet som berättar om sitt yrke. 

Mejla studievagledare@edu.su.se om du vill ha information om nästa alumnpanel. 

 

Det är viktigt att du som student kan påverka din utbildning. Vid institutionen finns två aktiva studentråd. 

Mer om Studentråden

 

Under din utbildning kan du göra praktik eller studera en period utomlands. Institutionen har för närvarande samarbetsavtal med sexton universitet runt om i världen. 

Till Studera utomlands

Kontakt

Kontakta våra studevägledare om du har frågor om våra utbildningar.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida