Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att arbeta med människor i en positiv anda! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I din yrkesroll möter du människor i individuella vägledningssamtal men arbetar även med undervisning och information för grupper om utbildnings- och karriärrelaterade frågor. Du arbetar ofta inom utbildningsväsendets olika nivåer men kan också vara verksam inom arbetsförmedlingen och liknande verksamheter. Du samverkar ofta med olika yrkesgrupper.

På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Programmet ger en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod. Även kurser inom områdena arbetsmarknad, organisation och utbildning ingår liksom tre praktikperioder. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans som innebär att utbildningen i huvudsak sker på distans men det också ingår campusförlagda träffar vid cirka tre tillfällen per termin.

Information om praktiken

Här finns information om den handledda professionspraktiken för både studenter och handledare

 • Programöversikt

  Utbildningens olika block:

  Det beteendevetenskapliga blocket innehåller grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som ger förutsättningar för att förstå individers och gruppers studie- och yrkesval och yrkesrollens innehåll

  Det samhällsvetenskapliga blocket syftar till att ge förståelse för och kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning styrs, organiseras och fungerar.

  Ett kärnblock med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Här får du kunskap och färdigheter i kommunikation, interaktion och samtal, individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärprocesser och hur du som vägledare kan hjälpa människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär.

  Blocket vetenskapsteori och metod förbereder studenterna för att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet karriärutveckling och vägledning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och metod, forskningsprocessen och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt.

  Praktikblock. Den handledda professionspraktiken sker inom de områden på arbetsmarknaden där studie- och yrkesvägledande verksamheter förekommer (se avsnittet om arbetsmarknad). Under praktiken genomför studenterna bl a vägledningssamtal samt informerar och undervisar om karriärrelaterade frågor i större och mindre grupper. Praktiken omfattar 15 veckor och ligger i termin 3, 5 och 6. 

  År 1

  Termin 1

  Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde, 7,5 hp  (UCSY01)
  Sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval, 7,5 hp  (UCSY02)
  Psykologiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp  (UCSY03)
  Pedagogiska perspektiv på lärande och förändring, 7,5 hp  (UCSY04)

  Termin 2

  Det professionella samtalet i vägledningsprocessen, 7,5 hp  (UCSY05)
  Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp  (UCSY06)
  Utbildningspolitik och utbildningssystem, 7,5 hp  (UCSY07)
  Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring, 7,5 hp  (UCSY08)

  År 2

  Termin 3

  Karriärvägledningens teori, metod och praktik I, 15 hp  (UCSY10)
  Relationer mellan utbildning och arbete, 7,5 hp (UCSY09)
  Organisation, profession och kompetensförsörjning, 7,5 hp (UCSY11)

  Termin 4

  Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp (UCSY12)
  Arbetsliv, hälsa och omställning, 7,5 hp (UCSY15)
  Normbrytande funktionalitet och karriärval, 7,5 hp (UCSY14)
  Mångfald, migration och mobilitet, 7,5 hp (UCSY13)

  År 3

  Termin 5

  Projektledning och utvecklingsarbete, 7,5 hp (UCSY17)
  Karriärvägledningens teori, metod och praktik II, 15 hp (UCSY16)
  Vetenskaplig teori och metod III, 7,5 hp (UCSY18)

  Termin 6

  Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen, 15 hp (UCSY19)
  Karriärvägledningens teori, metod och praktik III, 15 hp (UCSY20)

 • Så ansöker du

  Ansök via antagning.se

  Programmet startar på höstterminen varje år.

 • Mer information

  Handledd professionspraktik

  Här har vi samlat information om praktiken på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Det finns en ingång för studenter och en för handledare, samt information om hur du kan anmäla intresse för att bli handledare. 

  Information om praktiken för studenter och handledare


  Informationsbroschyr om Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  SYV_2020_broschyr (397 Kb)


  Frågor och svar FAQ

  1. När kan jag söka programmet och när startar det? 

  Programmet startar varje hösttermin. Ansökningsperioden startar i mitten av mars och avslutas i mitten av april. Du söker via www.antagning.se 

  2. Behöver jag ha läst Engelska B för vara behörig att söka programmet?

  Nej, det krävs bara Samhällskunskap A / Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 utöver grundläggande behörighet.

  3. Hur är distansstudierna upplagda?

  Distansutbildningen ges på heltid och studenterna förväntas kunna delta i undervisning dagtid måndag till fredag. I programmet ingår tre praktikkurser då studenterna befinner sig på en arbetsplats på heltid.

  Distansstudierna innebär huvudsakligen nätbaserad undervisning på distans via universitetets lärplattform Athena och webverktyg Zoom. Det betyder till exempel att föreläsningar kan både vara streamade och ske i realtid på distans. Annan undervisning som seminarier och grupparbeten sker också på distans i realtid.

  Tre gånger per termin har distansstudenterna undervisning på universitetet, s k campusveckor. Denna vecka innehåller exempelvis examinationer, föreläsningar, redovisningar, övningar i samtalsmetodik. En campusvecka kan vara mellan två till fem dagar. Det innebär att all schemalagd undervisning sker på plats på universitetet under dessa dagar.

  4. Är campusveckorna obligatoriska?

  Campusveckorna utgör en förutsättning för att du ska kunna färdigställa studierna. Träffarna här på campus är därför obligatoriska då de bland annat innehåller kommunikativa och metodmässiga inslag som är unika för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

  5. Kan man få hjälp med boende under campusveckorna?

  Nej, du får själv ordna bostad. De flesta av våra studenter bor under campusveckorna på vandrarhem eller hos släktingar och vänner/bekanta.

  6. Kan man byta inriktning från campus till distans eller vice versa?

  Nej, du kan inte byta mellan programvarianterna under den första terminen, och ibland kan det också vara svårt att byta studieupplägg under termin två. Under den senare delen av utbildningen kan det dock på grund av studieuppehåll, föräldraledighet eller annat uppstå lediga studieplatser som gör ett byte möjligt.

  7. Är det möjligt att göra ett studieortsbyte från Malmö Universitet eller Umeå universitet?

  Nej, det är inte möjligt. Det går dock att söka vårt program och om du antas kan du ansöka om tillgodoräknande av kurser som du avslutat på annat lärosäte. Kurserna ska i så fall ha motsvarande ämnesinnehåll.

  8. Jag är utbildad lärare. Kan jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet genom en kortare komplettering?

  Nej, vi erbjuder inte någon förkortad utbildning för lärare utan du hänvisas liksom övriga sökande till den treåriga programmet. 

  9. Jag har redan en examen (eller har läst en hel del tidigare på universitet): kan jag tillgodoräkna mig den utbildningen och förkorta utbildningen?

  När man är antagen till, och har påbörjat programmet kan man ansöka om att få tillgodoräkna tidigare lästa kurser. Kursen ska ha motsvarande ämnesinnehåll och omfattning. Vi ger inte förhandsbesked om tillgodoräknanden innan man har startat sin utbildning.

  Generellt brukar det inte vara möjligt att kunna tillgodoräkna sig särskilt mycket inom utbildningen. Detta beror på att kurserna inom programmet har ett specifikt fokus. De innefattar kunskaper om utbildningsystem och utbildningspolitik i Sverige och andra länder, näringsliv och arbetsmarknad, karriärutvecklingsteorier, vägledningens teori och metodik med mera. Exempel på vad studenter har fått tillgodoräkna tidigare är till exempel kurser i vetenskaplig teori och metod, psykologi, sociologi och pedagogik förutsatt att de har motsvarande innehåll som programkurserna. 

  Du kan själv göra en bedömning av vilka kurser du kan ansöka om tillgodoräknande för genom att jämföra dina tidigare kurser med programmet kurser. Under rubriken Programinformation hittar du programmets utbildningsplan och kursplaner.

  Det brukar inte gå att tillgodoräkna kurser i sådan omfattning att det förkortar utbildningstiden. Då kurser ges som tillgodoräknats får då studenter istället uppehåll från studier.

 • Möt oss

  Du kan läsa utbildningen både på campus och distans. Här berättar några av studenterna om hur det är att läsa studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet.


  Rodan Wettstam, student Stockholms universitet
  Rodan Wettstam, Stockholms universitet. 

  Rodan Wettstam är campusstudent. 

  Engagerade lärare, jättetrevlig campus, litteraturen, kunskapen som jag samlar på mig för varje dag, supertrevliga klasskamrater och en utbildning som leder till ett fantastiskt jobb.

  Läs mer om hur Rodan upplever att det är att studera på progammet


  Jonna Zetterman, student, Stockholms universitet
  Jonna Zetterman, Stockholms universitet.

  Jonna Zetterman är campusstudent.

  Jag är även lite sugen på att arbeta med vägledningsfrågor i större perspektiv, antingen nationellt eller internationellt. Jag ska snart skriva mitt examensarbete utomlands och hoppas att det kan ge sådana möjligheter!

  Läs mer om hur Jonna upplever att det är att studera på progammet


  Nevzat Gumus, student, Stockholms universitet
  Nevzat Gumus, Stockholms universitet.

  Nevzat Gumus är distansstudent.

  Att skapa skillnad genom ”snäv och vid” vägledning, förstärka det som är positiv och utvecklande, bygga upp relationer, inleda i olika banor där de kan få möjlighet att veta mer om sig själv och omvärlden är någonting som jag brinner för.

  Läs mer om hur Nevzat upplever att det är att studera på progammet


  Sara Larsson, student, Stockholms universitet
  Sara Larsson, Stockholms universitet.

  Sara Larsson är distansstudent.

  Det jobbet jag hade innan innebar också samtal med människor och jag tyckte det var så fantastiskt roligt, och jag kände mer och mer att jag verkligen ville hoppa på syv-utbildningen. 

  Läs mer om hur Sara upplever att det är att studera på progammet


  William Lind är distansstudent.

  William Lind, student, Stockholms universitet
  William Lind, Stockholms universitet.

  Jag valde programmet efter att ha jobbat ett par år i skolan i en annan roll. Jag märkte att det som gav mig mest glädje var att ha samtal och kontakt med elever, och som Studie- och yrkesvägledare får jag möjligheten att arbeta med elevernas möjligheter inför framtiden, vilket alltid är roligt och kreativt.

  Läs mer om hur William upplever att det är att studera på progammet
   

  Möt våra lärare

  Lyssna på vägledningspodden med Aino Collmar och Annika Davén

  Aino Collmar och Annika Davén. Foto: Privat
  Annika Davén och Aino Collmar. Foto: Privat

  "Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag?"

  Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. 

  Annika Davén gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. 

  Varför behövs en podd om vägledning?

  – Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen. Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

  Lyssna på Vägledningspodden

  VÄGLEDARPRISET 2022

  Aino Collmar och Annika Davén fick Vägledarpriset 2022 för sitt arbete med Vägledningspodden.

  I sin motivering skrev juryn bland annat:

  Podden har gjort en stor insats för att kompetensutveckla studie- och yrkesvägledare i hela landet, inom ett media som är lättillgängligt. 

  Läs om Vägledarpriset

  Möt våra alumner

  Caroline arbetar med sitt största intresse – människor och samtal

  Caroline Eriksson, Studie- och yrkesvägledare. Foto: Karin Persson
  Caroline Eriksson. Foto: Karin Persson

  Caroline Eriksson har läst Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Idag arbetar hon som vägledare och rådgivare på Trygghetsstiftelsen.

  Under sina första månader på Trygghetsstiftelsen har Caroline främst arbetat med vägledningssamtal för kunder som har en anställning och vill studera, antingen för att stärka sig inom nuvarande arbetsområde eller för att sadla om helt. Hon jobbar också med yttranden för kunder som hoppas få del av det nya omställningsstudiestödet.

  Vad du uppskattar mest i ditt arbete?

  – Mötet med kunderna är oerhört givande och det är roligt att få användning för konkreta verktyg och metoder från SYV-utbildningen. 

  Läs en längre intervju med Caroline:

  Caroline bytte bana mitt i livet – nu arbetar hon med sitt största intresse

  På Trygghetsstiftelsen gjorde jag min andra praktikperiod så praktiken under studierna lönade sig verkligen.

  Frida jobbar som studie- och yrkesvägledare på grundskola i Strängnäs

  Frida Klar. Foto: Magnus Glans
  Frida Klar. Foto: Magnus Glans

  "Kreativitet är viktigt för mig och jag får arbeta från idé till färdigt arbete. Jag får även möjlighet att hjälpa och samtala. Jag är väldigt glad och stolt över att vara studie- och yrkesvägledare".

  Varför läste du studie- och yrkesvägledarprogrammet? 

  – Jag ville studera och kände att jag ville ha ett positivt arbete. Jag ville också ha en flexibilitet i mitt arbete och att jag själv kunde lägga upp hur jag arbetar. Kreativitet är viktigt för mig och jag får arbeta från idé till färdigt arbete. Jag får även möjlighet att hjälpa och samtala. Jag är väldigt glad och stolt över att vara studie- och yrkesvägledare.

  Vad har du gjort sedan du tog examen?

  – Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare på olika grundskolor. Jag trivs bäst med att arbeta med yngre personer men i framtiden kanske jag vill testa något annat. Det tycker jag är bra, att det finns möjlighet att byta målgrupp och fortsätta att utvecklas som studie- och yrkesvägledare.

  Hur fick du din nuvarande anställning?

  – Annonsen låg ute på arbetsförmedlingens hemsida. Jag skickade in mitt CV och personliga brev och blev kallad till intervju. Sedan fick jag arbetet.

  Vad gör du på ditt jobb? Hur ser en dag på jobbet ut? 

  – En dag på jobbet är svårt att beskriva, det är olika från dag till dag och från vecka till vecka. Ibland arbetar jag med gymnasievalet, ibland går jag ut i klass till de yngsta eleverna. Ibland sitter jag med i elevhälsomöten. Ibland söker jag efter kontakter och samarbeten med olika företag och skolor. Det finns ingen typisk dag som studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

  På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

  – Jag använder min kompetens från utbildningen hela tiden, den ligger till grund för allt det jag gör i mitt arbete. På utbildningen lärde jag mig bland annat samtalsmetoder och ett grundläggande tänk kring människor som jag inte hade tidigare.

  – Det jag lärde mig i utbildningen ligger alltid i bakhuvudet och gör att jag har ett professionellt förhållningssätt när jag möter mina elever. Att kunna perspektivvidga och använda metoder jag fick lära mig har gjort att jag kan hjälpa eleverna på ett helt annat sätt än om jag inte hade gått utbildningen, speciellt i komplexa situationer. Jag har också lärt mig att reflektera kring mig själv och påverkan av det jag säger eller inte säger. Det ger ett djup som är svårt att lära sig på egen hand. Utbildningen har utvecklat mig som människa både privat och i arbetet. Att ha gått utbildningen öppnade också upp för förståelsen kring akademiskt tänkande.

  Vad är det roligaste med att ditt nuvarande jobb? 

  – Att hjälpa eleverna, att träffa olika människor och att få vara kreativ. Att i slutet av dagen känna att jag faktiskt har gjort skillnad och att jag har hjälpt andra känns riktigt bra. Det är ett arbete som är betydelsefullt och vägledning kan till och med förändra elevernas liv. Att de får insikt, hur de ser på sig själva och stöd i att göra väl grundade val inför framtiden.

  Hur ser dina framtidsplaner ut?

  – Just nu försöker jag komma mig till rätta då jag just har bytt arbetsplats. Men i framtiden är jag nyfiken på att studera mer. Kanske masterutbildningen eller något annat spännande. Som studie- och yrkesvägledare kan man aldrig bli fullärd. Det finns alltid något nytt eller någon ny idé man vill testa eller läsa om.

  Vilka andra möjligheter på arbetsmarknaden än inom utbildningsväsendet kan det finnas för en studie- och yrkesvägledare?

  – Jag tänker att kompetensen man får på utbildningen kommer till nytta i alla arbeten. Att kunna samtala, lyssna och känna in är otroligt värdefullt i alla yrken. Förutom utbildningsväsendet kan man arbeta till exempel med vuxna som letar arbete eller står långt ifrån arbetsmarknaden. Man kan starta eget företag och hålla i föreläsningar med mera. Det är bara fantasin som sätter gränser. 

  Natalie vände trenden och skapade en positiv SYV-kultur på skolan

  Foto: David Spak

  "Man kan inte förvänta sig att någon vill ha en produkt om man inte säljer in den. Jag har jobbat mycket med att visa mina kollegor vad de kan ha mig till".

  Läs en intervju med Natalie Gunnarsson i syvbloggen (Text och foto: David Spak)

  Natalie Gunnarsson tog sin examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet 2019.

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Studie- och yrkesvägledare har en god arbetsmarknad och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa eller vägleda personer i omställnings- eller rehabiliteringsinsatser. Genom utbildningen får du också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

  Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola) och på arbetsförmedlingen är vanligt förekommande men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Idag är behovet av vägledning för nyinvandrade ett växande område och det finns en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare utanför utbildningsväsendet. Det kan röra sig om verksamheter som arbetar med coachning, karriärutveckling och livsvägledning. Stöd och matchning och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens. Vägledare kan också arbeta mer administrativt som med t ex antagnings- och bedömningsfrågor inom olika myndigheter och utbildningsverksamheter.

  Vägledaren som lyssnar till många livsberättelser

  "Ett genuint intresse för andra tror jag behövs".

  Marie Nordström. Universitetsnytt, Stockholms universitet.

  Läs en intervju med Marie Nordström

  Marie Nordström är studie- och karriärvägledare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Hon gick sin utbildning i början av 2000-talet när den fanns på Lärarhögskolan på Kungsholmen, i Stockholm.  

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Åsa Sundelin
  E-post: asa.sundelin@edu.su.se
  Tel: 08-1207 63 99

  Studierektor

  Anneli Öljarstrand
  E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se