Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisation, profession och kompetensförsörjning

Kursen behandlar relationen mellan utbildning och arbete på organisations- och samhällsnivå. Fokus i kursen är på olika perspektiv på organisationer, professioner och kompetensförsörjning.

Inom kursen fördjupas diskussionen om centrala begrepp från tidigare kurser, som anställningsbarhet, kompetens och kvalifikationer, och nya begrepp, som profession och organisation, introduceras.