Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologiska perspektiv på karriärutveckling

Kursen ger en orientering om grundläggande inriktningar inom psykologin.

Begrepp och perspektiv på motivation, känslor och förändring (kriser) behandlas liksom individens väljande i relation till karriärfrågor. I kursen ges också en belysning av centrala karriärutvecklingsteorier.