Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring

  • 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande orientering i arbetslivets och arbetsmarknadens utveckling, med fokus på de senaste decennierna, samt i arbetsmarknadspolitikens innehåll och funktionssätt, med en kort introduktion av arbetsmarknadsekonomins grunder. Till detta kommer en introduktion av begrepp som är centrala för studie- och yrkesvägledande i verksamhet, och som är relaterar till kursens tema: arbete, yrke, profession, bransch och näring. En grundläggande introduktion till prognoser om arbetslivets utveckling ingår också, som i första hand diskuterar prognosernas tillkomst, tillförlighet och innehåll.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.