Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring

Kursen ger en grundläggande orientering i arbetslivets och arbetsmarknadens utveckling, med fokus på de senaste decennierna, samt i arbetsmarknadspolitikens innehåll och funktionssätt, med en kort introduktion av arbetsmarknadsekonomins grunder.

Till detta kommer en introduktion av begrepp som är centrala för studie- och yrkesvägledande i verksamhet, och som är relaterar till kursens tema: arbete, yrke, profession, bransch och näring. En grundläggande introduktion till prognoser om arbetslivets utveckling ingår också, som i första hand diskuterar prognosernas tillkomst, tillförlighet och innehåll.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat kan ändras fram till en månad innan kursstart. 

  OBS! Det är olika scheman för campus- och distansstudenter. När du öppnar schemat ser du under kolumnen Studentgrupp om schemat gäller för campus eller distans.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen publiceras senast två månader innan kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Staffan Nilsson
  E-post: staffan.nilsson@edu.su.se

  Utbildningsadministration    

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se