Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring

Kursen ger en grundläggande orientering i arbetslivets och arbetsmarknadens utveckling, med fokus på de senaste decennierna, samt i arbetsmarknadspolitikens innehåll och funktionssätt, med en kort introduktion av arbetsmarknadsekonomins grunder.

Till detta kommer en introduktion av begrepp som är centrala för studie- och yrkesvägledande i verksamhet, och som är relaterar till kursens tema: arbete, yrke, profession, bransch och näring. En grundläggande introduktion till prognoser om arbetslivets utveckling ingår också, som i första hand diskuterar prognosernas tillkomst, tillförlighet och innehåll.