Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Relationer mellan utbildning och arbete

I kursen presenteras strukturen i det svenska utbildningssystemet med fokus på yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Förekomsten av olika inkluderings- och exkluderingsmekanismer i utbildning och arbetsliv behandlas. Relationen mellan utbildningars innehåll, individens kompetens och arbetslivets kvalifikationskrav diskuteras. I kursen presenteras och tillämpas grundläggande modeller för informationsurval och informationsförmedling avseende studie- och yrkesval.