Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Karriärvägledningens teori, metod och praktik I

I kursen fördjupas karriärvägledningens teori och metod, samtalsmetoder och förhållningssätt för att stödja individers karriärprocesser.

Frågor om hur individers lärande om sig själva och karriärfrågor kan främjas behandlas samt hur karriärinformation kan hanteras i vägledande samtal. Kursen ger kunskap om samtalsmetoder för att stödja individers motivation och väljande i relation till karriärprocesser. Kursen består av två delkurser varav en är en praktikkurs.

Informationsfilm om praktiken

I den här filmen får ni möta läraren Aino Collmar, en handledare – William Lindo – och en tidigare praktikant från Studie- och yrkesvägledarprogrammet – Sandra Cassel.