Profiles

Lisa Tönus

Lisa M Tönus

Vik. Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 37 08
E-post lisa.tonus@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare och har arbetat med vägledningsfrågor sedan början av 1990-talet. Jag har även en masterexamen i karriärutveckling och vägledning. Mitt examensarbete handlade om studieavbrott hos ungdomar som gjort otraditionella gymnasieval. Under åren har jag arbetat med utveckling av studie- och yrkesvägledning i olika former med särskilt fokus på it-stöd, information och kommunikation. Jag har ett särskilt intresse för användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom studie- och yrkesvägledningen.

Undervisning

Jag arbetar på institutionen för pedagogik och didaktik sedan 1 augusti 2018. Jag undervisar främst på studie- och yrkesvägledarprogrammet men även på den fristående kursen Professionella samtal II samt Professionella samtal på PAO-programmet. Min undervisning inriktar sig framför allt på samtalsmetodik, etiska frågor, ett normkritiskt förhållningssätt, karriärutvecklingsteorier och pedagogiska perspektiv på vägledning.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa