Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det professionella samtalet i vägledningsprocessen

  • 7,5 hp

Kursen innehåller grunderna i karriärvägledningens teorier och metoder.

Centrala begrepp och perspektiv på meningsskapande i mellanmänsklig kommunikation och interaktion belyses. I delkursen fokuseras professionella samtal som institutionell verksamhet i allmänhet och karriärvägledande samtal i synnerhet.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

    Schemat kan ändras fram till en månad innan kursstart. 

    OBS! Det är olika scheman för campus- och distansstudenter. När du öppnar schemat ser du under kolumnen Studentgrupp om schemat gäller för campus eller distans.