Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det professionella samtalet i vägledningsprocessen

Kursen innehåller grunderna i karriärvägledningens teorier och metoder.

Centrala begrepp och perspektiv på meningsskapande i mellanmänsklig kommunikation och interaktion belyses. I delkursen fokuseras professionella samtal som institutionell verksamhet i allmänhet och karriärvägledande samtal i synnerhet.