Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Normbrytande funktionalitet och karriärval

Kursen handlar om normbrytande funktionalitet och individers karriärprocesser och övergångar avseende utbildning och arbete.

Kursen ger en bild av handlingsutrymmet för personer med normbrytande
funktionalitet i karriärval och övergångar. Neuropsykiatriska funktionsvariationer uppmärksammas särskilt i kursen. Kursen belyser hur normer kring funktionalitet konstrueras, dessutom behandlas begrepp som diagnos och normalitet.
En historisk tillbakablick på området ingår. Vidare ingår en orientering om samhälleliga stödinsatser för personer med normbrytande funktionalitet. I anslutning till det behandlas karriärvägledningens roll och frågor om professionellt bemötande i relation till individers och gruppers behov.