Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval

I kursen introduceras grundläggande sociologiska perspektiv och teorier.

Sociologiska begrepp såsom klass, genus och etnicitet och hur dessa kan relateras till studie- och yrkesval på individ och samhällsnivå, bearbetas under kursen.