Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektledning och utvecklingsarbete

I kursen presenteras teorier, begrepp och perspektiv på ledarskap inom projektledning.

Kursen tar också upp projekt som arbetsform, olika projektmetoder samt utvärdering av projekt. I kursen ingår att formulera projektmål, målgrupp samt metoder för genomförande och utvärdering av ett projekt inom en studie- och
yrkesvägledande verksamhet. Kursen tar också upp hur utvecklingsarbete kan bedrivas och hur pedagogiska överväganden kan kopplas till ett projekt inom området studie- och yrkesvägledning.