Kontakt

 

Forskare, lärare och doktorander

 

Professorer

 

Docenter

 

Universitetslektorer

 

Universitetsadjunkter

 

Doktorander

 

Prefekt

 

Ställföreträdande prefekt

 

Forskningsledare forskargrupper

Forskarna vid institutionen för pedagogik och didaktik är medlemmar i olika forskargrupper efter övergripande teman. Grupperna leds av en eller flera seniora forskare eller forskningsledare.

Didaktik som kommunikation
Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning
Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning
Högskolepedagogik (HELP)
Högskolepedagogik (HELP)
Internationell och jämförande pedagogisk forskning - ICER
Karriärutveckling och vägledning
Karriärutveckling och vägledning
Organisationspedagogik
Pedagogik och hälsa
Pedagogik och hälsa
Pedagogisk och didaktisk forskning om medborgarkompetenser (ERiCC)
Skolors organisering, utveckling och ledning (SOUL)
Skolors organisering, utveckling och ledning (SOUL)
Utbildningshistoria och utbildningssociologi
Vuxnas lärande
Vuxnas lärande
Yrkeskunnande och lärande
Yrkeskunnande och lärande
 

Frågor om forskarutbildning

Har du frågor om vår forskarutbildning är du välkommen att kontakta oss på forskarutbildning@edu.su.se

Du kan även läsa mer på våra sidor om forskarutbildningen.

Studierektor forskarnivå
Utbildningsadministratör för forskarutbildning
 

Kommunikatör och presskontakt forskning

Hör av dig till mig om du vill komma i kontakt med forskare inom något särskilt ämne eller med frågor som rör forskningskommunikation.

Kommunikatör
På denna sida