Profiles

Jon Ohlsson

Jon Ohlsson

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 31 47
E-post jon@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1610
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jon Ohlsson is Professor and Head of Department of Education. He is currently involved in teaching in various courses, and he supervises PhD students and students at master programs. His research interests include studies of adults' individual and collective learning processes at work, with a main focus on team learning and organization pedagogics. Another area of interest is school development and teachers' learning and collaboration in teams. Jon Ohlsson has a particular interest in interactive research methods. He is author and co-author of numerous books and articles.

New publications

Granberg, O & Ohlsson, J (2018). Den lärande organisationen 2.0, (red.). Lund: Studentlitteratur.

Granberg, O & Ohlsson, J (2017). Kollektivt lärande. (red.). Lund: Studentlitteratur.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Erica Falkenström, Jon Ohlsson, Anna T. Höglund. Journal of Workplace Learning 28 (1), 17-32

    Purpose: The purpose of this paper was to explore what kind of ethical competence healthcare managers need in handling conflicts of interest (COI). The aim is also to highlight essential learning processes to develop healthcare managers’ ethical competence.

    Design/methodology/approach: A qualitative study was performed. Semi-structured interviews with ten Swedish healthcare managers from different care providers were carried out twice and analysed through step-wise categorisation.

    Findings: Four categories of COI were revealed and two ways (passive and active) in which COI were handled. Ethical guidelines did not help the healthcare managers to handle the COI, and none of the managers made use of any sort of systematic ethical analysis. However, certain ethical competence was of great importance to identify and handle COI, consisting of contextual understanding, rational emotions, some theoretical knowledge and a suitable language. Organising work so that ethical analysis can be carried out is of great importance, and top management needs to clearly express the importance of ethical competence and allocate resources to allow adequate learning processes.

  • 2016. Camilla Thunborg, Jon Ohlsson. Pedagogisk forskning i Sverige 21 (3-4), 191-211

    Ökad flexibilitet och ökad standardisering har och har haft stor betydelse för hur arbetslivet har organiserats det senaste decenniet. Vid en första anblick kan dessa organiseringssätt ses som motsägelsefulla där ökad flexibilitet förknippas med minskad styrning och kontroll med större autonomi och frihet för den enskilda individen, medan standardisering antas bidra till en ökad kontrol och minskad autonomi. I artikeln analyseras och diskuteras vilken betydelse flexibilitet och standardisering har och har haft för lärande i arbetslivet. Av analysen framkommer att såväl ökad flexibilitet som standardisering tycks främja ett individuellt och anpassningsinriktat lärande, med begränsat utrymme för reflektion. Samtidigt finns flexibla arbeten, som t.ex. arbeten i tillfälliga projekt, som kan skapa goda villkor för lärande på kort sikt, men löper svårigheter att skapa villkor för ett långsiktigt kollektivt utvecklingsinriktat lärande i organisaitoner. Sammanfattningsvis visar artikeln att det finns väsentliga utmaningar i dagens och morgondagens arbetsliv. En fråga som ställs är huruvida arbetslivet har tjänat ut sin funktion som arena för lärande i en mer djupgående mening.

Visa alla publikationer av Jon Ohlsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa