Stockholms universitet

Klas RothProfessor

Om mig

Jag är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet sedan 2009-09-01. Jag blev docent 2004-10-25 i pedagogik, och disputerade i pedagogik 2001-02-01.

Jag ägnar mig för närvarande åt Immanuel Kants filosofi och dess implikationer för utbildning. Jag utgår från och diskuterar bland annat hans verk om kunskap, etik, estetik och radikal ondska.

Mina intressen handlar huvudsakligen om pedagogisk filosofi, särskilt frågor relaterade till demokrati och utbildning, medborgarbildning, kosmopolitanism och utbildning, samt frågor om kunskap, etik, estetik och ondska i relation bildning/utbildning.

Publikationer i urval

 1. Roth, K. & Surprenant, C. W. (Eds.) (2011) Kant and Education: Interpretations and Commentary, Routledge Studies in Contemporary Philosophy.
 2. Roth, K & Gur-Ze’ev, I (Eds.) (2007) Education in the Era of Globalization, Philosophy and Education book series, Dordrecht: Springer.
 3. Roth, K. & Formosa, P. (Eds) ‘Kant on Education and Evil – perfecting human beings with an innate propensity to radical evil’, Educational Philosophy and Theory (forthcoming)
 4. Roth, K. and Rönnström, N. (Ed.) ’Does Swedish teacher education prepare for cosmopolitan citizenship? Prospects and challenges for teacher education in Sweden’, Knowledge Cultures; (in progress)
 5. Roth, K. & Rönnström, N. (Eds.) (2015) ’Prospects and challenges for teacher education in an age of cosmopolitization – the case in Sweden’, Policy Futures in Education, Vol 13, No. 3.
 6. Roth, K. ‘Critical thinking versus moral perfection as the educational aim’, Knowledge Cultures, (forthcoming)
 7. Roth, K. (2015) ‘The Role of Examples, Current Designs and Ideas for a Cosmopolitan Design of Education’, Policy Futures in Education, Vol 13 (3): 763-774.
 8. Roth, K. (2014) ‘Making ourselves intelligible – rendering ourselves efficacious and autonomous, without fixed ends’, Journal of Aesthetic Education, Vol. 48, (3).
 9. Roth, K. ‘Unifying ourselves as efficacious, autonomous and creative agents – Kant on moral education as a process without fixed ends, in Paul Smeyers (red.) International handbook of Philosophy of Education, Section 1: Voices from the present and the past, Springer (in print)
 10. Roth, K. (2013) ‘Some Thoughts for a New Critical Language of Education: Truth, Justification and Deliberation’, in Mark Murphy (Ed.) Social Theory and Education Research, vol 4. Sage Publishing.
 11. Roth, K. (2012) ‘Immanuel Kant and Education’, in Denis Phillips (Ed.) Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, Sage Publications.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Klas Roth vid Stockholms universitet