Profiles

Stefan Lund

Stefan Lund

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post stefan.lund@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Mitt forskningsintresse riktar sig mot frågor om utbildningspolicy, ungas utbildningsval, skolsegregation, skolkulturer och hur symboliska gränser skapas, omformas och styr barn och ungas inkluderings och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan. Mina senaste publikationer inom detta område är ” Immigrant Incorporation in Education: High School Students’ Negotiation of Belonging” i Jeffrey C. Alexander, Anna Lund och Andrea Voyer (reds): The Nordic Civil Sphere (2019) och som redaktör för en nyligen utgiven antologi, Immigrant incorporation, Education, and The Boundaries of Belonging, Palgraves Pivot (2020).

För närvarande arbetar jag med ett nystartat forskningsprojekt med titeln: ”Att ta skolan i egna händer”. Detta projekt handlar om hur kommuner i Sverige hanterar skolsegregation och bristande likvärdighet genom att aktivt styra skolornas elevsammansättning. Projektet undersöker två strategiskt valda exempel på styrd skolintegration (skolsammanslagning och bussning) och som omfattar grundskolans F – 6 verksamhet i syfte att bidra med kunskap om: kommunala motiv och förankringsprocesser, elevgruppers sociala interaktionsmönster och skolresultat, samt hur skolans professioner och föräldrar (re)agerar i förhållande till kommunal styrning av skolintegration.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2020. Stefan Lund.

    In this edited volume, authors analyze how symbolic boundaries of belonging are negotiated and reflected upon by school actors in different educational contexts and how that contributes to a richer understanding of the ways in which "we-ness" acts as a fundamentally structuring force in immigrant incorporation. The analyses draw on cultural sociologist Jeffrey Alexander's work on civil sphere theory, thus grasping both the solidaristic dimensions of incorporation and processes of exclusion. Chapters are guided by two major themes: school choice/ethnic school segregation and religion/faith in schooling. Both of these themes provide rich examples of how immigrant school actors negotiate the symbolic codes that define boundaries of belonging/non-belonging in different communities. This focus will broaden the understanding of how educational practices and formal schooling works in relation to immigrant incorporation into different school cultures, as well as in the Swedish civil sphere.

Visa alla publikationer av Stefan Lund vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 5 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa