Profiles

Stefan Lund

Stefan Lund

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post stefan.lund@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Mitt forskningsintresse riktar sig mot frågor om utbildningspolicy, ungas utbildningsval, skolsegregation, skolkulturer och hur symboliska gränser skapas, omformas och styr barn och ungas inkluderings och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan. Mina senaste publikationer inom detta område är ” Immigrant Incorporation in Education: High School Students’ Negotiation of Belonging” i Jeffrey C. Alexander, Anna Lund och Andrea Voyer (reds): The Nordic Civil Sphere (2019) och som redaktör för en nyligen utgiven antologi, Immigrant incorporation, Education, and The Boundaries of Belonging, Palgraves Pivot (2020).

För närvarande arbetar jag med ett nystartat forskningsprojekt med titeln: ”Att ta skolan i egna händer”. Detta projekt handlar om hur kommuner i Sverige hanterar skolsegregation och bristande likvärdighet genom att aktivt styra skolornas elevsammansättning. Projektet undersöker två strategiskt valda exempel på styrd skolintegration (skolsammanslagning och bussning) och som omfattar grundskolans F – 6 verksamhet i syfte att bidra med kunskap om: kommunala motiv och förankringsprocesser, elevgruppers sociala interaktionsmönster och skolresultat, samt hur skolans professioner och föräldrar (re)agerar i förhållande till kommunal styrning av skolintegration.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa