Våra utbildningar

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett brett utbud av kurser och program inom flera huvudområden och ämnen upp till forskarnivå. Vi ger flera masterprogram och medverkar även i kurser inom lärarprogrammet. Du kan också läsa våra fristående kurser i ledarskap, samtalsmetodik, konflikthantering, projektledning med mera. Du hittar vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan.

Sök bland våra utbildningar

 

Pedagogik som fristående kurs

Foto: Jens Olof Lasthein

Vill du lära dig om mänskliga beteenden och sociala processer? När du studerar pedagogik får du kunskap om hur vi lär och utvecklas, om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar. Många pedagoger jobbar inom utbildning, utveckling eller kommunikation. Ämnets bredd öppnar möjlighet att söka ett brett spektrum av arbeten. Det finns idag en ökad efterfrågan på personal med pedagogisk kompetens.

Hur är det att läsa pedagogik – egentligen? Se en film med studenten Cecilia och ställ dina frågor i en chatt

Möt Gustav som är en av lärarna på kurser i pedagogik

Läs mer om ämnet pedagogik

 

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - PAO

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources). Som personalvetare blir du expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

Mer om programmet

Hur är det att läsa PAO-programmet? Se filmen med Sally och ställ dina frågor till henne

 

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv. Programmet innehåller flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal.

Mer om programmet

Hur är det att läsa på programmet? Se film med Emilia och ställ dina frågor till henne

 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Är du intresserad av:

  • hur människors livsvägar formas? 
  • att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden?
  • ett stimulerande arbete i skärningspunkten mellan individ och samhälle?

På Studie- och yrkesvägledarprogrammet utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. Världen förändras i en allt snabbare takt och behovet av att människor har kunskap om och kan förhålla sig till utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv ökar. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. 

Mer om programmet

 

Yrkeslärarprogrammet

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. 

Yrkeslärarprogrammet (YRK2)

Yrkeslärarprogrammet – inriktning mot vård- och omsorgslärare (VÅR2)

 

Master- och magisterprogram

Institutionen för pedagogik och didaktik ger tre masterprogram. 

Till masterprogram i pedagogik 

Till masterprogram i personal, arbete och organisation 

Till masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning 

Tillsammans med juridiska institutionen och barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger vi ett magisterprogram:

Till magisterprogram i barnets rättigheter

 

Kurser inom lärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik medverkar i lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning.

Till kurser inom lärarprogrammet (scrolla längst ned på sidan) Kurserna finns samlade under rubriken Kurser inom lärarprogrammet. 

Mer information om lärarutbildningar vid Stockholms universitet

 

Våra masterprogram ger behörighet att söka till forskarutbildningen i pedagogik.

Forskarutbildning i pedagogik

Sök bland våra utbildningar