Våra utbildningar

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett brett utbud av kurser och program inom flera huvudområden och ämnen upp till forskarnivå. Vi ger flera masterprogram och medverkar även i kurser inom lärarprogrammet. Du kan också läsa våra fristående kurser i ledarskap, samtalsmetodik, konflikthantering, projektledning med mera.

Sök bland våra utbildningar

Nytt kandidatprogram

För dig som är intresserad av ledarskap och kommunikation. Startar höst- och vårtermin.

Studenter på campus med laptops

Idag finns en stor efterfrågan på kunskaper och förmågor som krävs för ledning och utveckling av arbetsgrupper och verksamheter inom både privat, offentlig och tredje sektor.

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation

Välkommen till Institutionen för pedagogik och didaktik!

 

Kurser på masterprogrammet i pedagogik som ges våren 2024

Läs kurserna som fristående kurser och tillgodoräkna dig om du söker masterprogrammet i pedagogik.

Våren 2024 kan du läsa nedanstående kurser i pedagogik på avancerad nivå, vilka också kan tillgodoräknas inom masterprogrammet i pedagogik. Du ansöker via antagningen.se och samtliga kurser är öppna för anmälan från och med den 15 september till och med 16 oktober 2023.

Följande kurser ges på halvfart under perioden A+B. Ta del av schema och kurslitteratur via länkarna. 

Följande kurser ges på halvfart under perioden C+D. Ta del av schema och kurslitteratur via länkarna. 

 

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - PAO

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources). Som personalvetare blir du expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

Läs mer om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (SPERK)

Hur är det att läsa PAO-programmet? Se filmen med studenten Sally

Vad är det bästa med att läsa PAO-programmet? Se Eriks film och fråga honom om programmet (i en chat)

 

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation

Studenter på campus med laptops

Är du intresserad av ledarskap och vill arbeta med att utveckla verksamheter och arbetsgrupper? Eller befinner du dig mitt i karriären och vill gå vidare för att ta ledande roller. Då ska du söka det nystartade kandidatprogrammet i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation. Idag finns en stor efterfrågan på kunskaper och förmågor som krävs för ledning och utveckling av arbetsgrupper och verksamheter inom både privat, offentlig och tredje sektor.

Läs mer om Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation (SLEKK)

 

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv. Programmet innehåller flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal.

Läs mer om: Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap (SPOFK)

Hur är det att läsa på programmet? Se filmen med studenten Emilia

 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Är du intresserad av:

  • hur människors livsvägar formas? 
  • att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden?
  • ett stimulerande arbete i skärningspunkten mellan individ och samhälle?

På Studie- och yrkesvägledarprogrammet utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. Världen förändras i en allt snabbare takt och behovet av att människor har kunskap om och kan förhålla sig till utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv ökar. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. 

Läs mer om Studie- och yrkesvägledarprogrammet (STYRK)

 

Yrkeslärarprogrammet

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. 

Yrkeslärarprogrammet (YRK2)

Yrkeslärarprogrammet – inriktning mot vård- och omsorgslärare (VÅR2)

 

Pedagogik som fristående kurs

Foto: Jens Olof Lasthein

Vill du lära dig om mänskliga beteenden och sociala processer? När du studerar pedagogik får du kunskap om hur vi lär och utvecklas, om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar. Många pedagoger jobbar inom utbildning, utveckling eller kommunikation. Ämnets bredd öppnar möjlighet att söka ett brett spektrum av arbeten. Det finns idag en ökad efterfrågan på personal med pedagogisk kompetens.

Läs pedagogik 1, 30 hp, som ger dig introduktion till ämnet pedagogik

Andra populära kurser

Att hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 hp, går på distans

Det professionella samtalet 1, 7,5 hp

Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Ledarskap i teori och praktik, 7,5 hp

Projekt och projektorganisation, 15 hp, går på distans

Alla kurser finns samlade längst ned på sidan.

 

Master- och magisterprogram

Institutionen för pedagogik och didaktik ger tre masterprogram. 

Till masterprogram i pedagogik 

Till masterprogram i personal, arbete och organisation 

Till masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning 

Tillsammans med juridiska institutionen och barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger vi ett magisterprogram:

Till magisterprogram i barnets rättigheter

 

Kurser inom lärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik medverkar i lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning.

Till kurser inom lärarprogrammet (scrolla längst ned på sidan) Kurserna finns samlade under rubriken Kurser inom lärarprogrammet. 

Mer information om lärarutbildningar vid Stockholms universitet

 

Forskarutbildning

Våra masterprogram ger behörighet att söka till forskarutbildningen i pedagogik.

Forskarutbildning i pedagogik

Kurser inom forskarutbildningen

 

Rektorsutbildning vid Stockholms universitet

Rektorsutbildning vid Stockholms universitet är förlagd till Institutionen för pedagogik och didaktik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner.

I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer, och Rekryteringsutbildning för blivande rektorer.

Rektorsutbildning vid Stockholms universitet

Sök bland våra utbildningar