Våra utbildningar

Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder utbildningar för dig som vill bli personalvetare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, eller som vill jobba med hälsa och ohälsa, ledarskap, samtalsmetodik, konflikthantering, projektledning, lärande mm. Se vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan, dit du också kommer genom att klicka på Hitta din utbildning efter ingressen.

Sök bland våra utbildningar

Foto: Niklas Björling
 
Studenter på campus vid dator

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources). Som personalvetare blir du expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

Mer om programmet

 

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv. Programmet innehåller flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal.

Mer om programmet

 
Studenter på campus i samtal

Är du intresserad av:

  • hur människors livsvägar formas? 
  • att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden?
  • ett stimulerande arbete i skärningspunkten mellan individ och samhälle?

På Studie- och yrkesvägledarprogrammet utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. Världen förändras i en allt snabbare takt och behovet av att människor har kunskap om och kan förhålla sig till utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv ökar. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. 

Mer om programmet

 

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. 

Mer om Yrkeslärarprogrammet

Mer om Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare

 

Institutionen för pedagogik och didaktik medverkar i lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning.

Till kurser inom lärarprogrammet (scrolla längst ned på sidan)

 

Pedagogik som fristående kurs

Foto: Jens Olof Lasthein

Vill du lära dig om mänskliga beteenden och sociala processer? När du studerar pedagogik får du kunskap om hur vi lär och utvecklas, om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar. Många pedagoger jobbar inom utbildning, utveckling eller kommunikation. Ämnets bredd öppnar möjlighet att söka ett brett spektrum av arbeten. Det finns idag en ökad efterfrågan på personal med pedagogisk kompetens.

Läs mer om pedagogik som ämne här

Vem ska läsa pedagogik? Kursläraren Gustav har svaret

Kurser

Vi har kurser på såväl hel- som halvfart, till exempel grundkursen pedagogik I, 30 hp. Här får du lära dig hur vi kan förstå människans kunskapsbildning, utveckling och lärande. Du kan också välja att läsa kurser om exempelvis professionella samtal, karriärvägledning, konflikthantering, projektorganisation, ledarskap, identitet/mångfald eller montessoripedagogik.

Kurser hösten 2021 (scrolla längst ned på sidan)

Det aktuella kursutbudet finns också längst ner på den här sidan.

Kurser

Du kan läsa våra enskilda kurser på avancerad nivå.

Kurser hösten 2021 (scrolla längst ned på sidan)

Det aktuella kursutbudet finns också längst ner på den här sidan.

 
 

Till vårt samlade utbud av distanskurser (scrolla längst ned på sidan)

 

Våra masterprogram ger behörighet att söka till forskarutbildningen i pedagogik.

Forskarutbildning i pedagogik

Sök bland våra utbildningar