Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning

Masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning är tvärvetenskaplig, internationell och jämförande. Det syftar till att ge bättre förståelse och färdigheter i att analysera inlärnings- och utbildningsfenomen i olika samhällen och kulturer och att ge ett helhetsperspektiv på lärande, undervisning och utbildning.

Masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning behandlar de ökade behov och utmaningar som global utbildning står inför utifrån ett brett perspektiv med fokus på följande områden: ett internationellt och jämförande perspektiv, vetenskapsteori, utbildningsplanering, utbildning och utveckling, utbildning och globalisering samt pedagogiska forskningsmetoder. Inom programmets ram skriver studenterna en masteruppsats.

Programmets övergripande mål är att studenterna tillgodogör sig och utökar sina kunskaper och analytiska förmågor kring utbildningspolicy, planering, organisation, reformer och utvärdering i ett internationellt, globalt och jämförande perspektiv som inkluderar ämnesövergripande- och kulturöverskridandeperspektiv samt ett utvecklingsperspektiv. Programmet ges på engelska och omfattar 120 högskolepoäng (120 ECTS) som ges över fyra terminer.