Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell och jämförande pedagogik

I denna introduktionskurs ges en översikt av det internationella och jämförande kunskapsfältet. Under kursen granskas både de teoretiska och metodologiska grunder som utgör fältets konceptuella ramverk. Studenterna får ta del av de huvudkoncept inom internationell och jämförande forskning som tillämpas utöver och inom utbildningens begränsningar. Kursen innefattar varierande exempel av jämförande studier, från storskaliga kvantitativa granskningar av  utbildningssyften och resultat, till kvalitativa undersökningar av utbildningssystem både inom och utöver globala, nationella och regionala gränser. Kursen omfattas av två moduler i generiska färdigheter i akademiskt skrivande och i jämförande forskningsmetod.