Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildning för hållbar utveckling

Kursen syftar till att erbjuda en plattform för att fördjupa den teoretiska förståelsen och höja den kritiska och praktiska medvetenhet om utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable Development: ESD),som är en av de integrerade pelarna i ett globalt policyramverk. För att hantera den tvärsektoriella och tvärvetenskapliga karaktären av hållbar utveckling, omfattar kursen globala, internationella och jämförande perspektiv på ESD.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

  Studiehandledning

  Course Description Autumn 2023 (882 Kb)

  Examinator

  Shu-Nu Chang Rundgren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Shu-Nu Chang Rundgren

  Kursadministrator

  Stephanie Lisak / Thorunn Jakobsdóttir

  Programme Email Adress