Utbildning för hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursen syftar till att erbjuda en plattform för att fördjupa den teoretiska förståelsen och höja den kritiska och praktiska medvetenhet om utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable Development: ESD),som är en av de integrerade pelarna i ett globalt policyramverk. För att hantera den tvärsektoriella och tvärvetenskapliga karaktären av hållbar utveckling, omfattar kursen globala, internationella och jämförande perspektiv på ESD.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen