Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv. Kursen presenterar kunskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar med relevans för internationell och jämförande pedagogisk forskning. Vidare behandlas begreppen rationalism, positivism, empirism samt även hermeneutiska, konstruktivistiska, postmodernistiska och feministiska perspektiv.