Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

 • 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv. Kursen presenterar kunskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar med relevans för internationell och jämförande pedagogisk forskning. Vidare behandlas begreppen rationalism, positivism, empirism samt även hermeneutiska, konstruktivistiska, postmodernistiska och feministiska perspektiv.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning och litteraturlista

  Studiehandledning HT20 (224 Kb)

  Litteraturlista HT20 (163 Kb)

  Examinator

  Rebecca Adami

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Rebecca Adami

  Kursadministratör

  Emma West