Profiles

Rebecca_Ye

Rebecca Ye

Bitr. lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 71
E-post rebecca.ye@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt forskningsintresse fokuserar på samspelet mellan utbildnings- och arbetsmarknad. Under senare år har jag främst forskat om vuxenutbildning och högre utbildning samt transnationella utbildningsstrategier bland elitstudenter.   

Mina yrkeserfarenheter kommer från såväl privat som offentlig sektor. Innan jag blev doktorand på heltid jobbade jag bland annat för Singapores Utrikesdepartement, inom ett sydostasatiskt forskningsinstitut samt med undervisning.

Detta doktorandprojekt handlar om svagt definierade yrkesgrupper inom den digitala sektorn. Jag frågar mig bland annat varför och hur individer träder in på sådana yrkesbanor som saknar uppenbara eller tydliga karriärvägar. 

Genom att följa en kohort studenter under och efter åren de studerade på en internationellt erkänt "digital skola" och genomföra longitudinella kvalitativa intervjuer analyseras denna nya ekonomis yrkesskript och hur aspiranterna konstruerar sina biografier. Mer precist gjordes i detta fall tre empiriska nedslag med fokus rörelsen mellan utbildnings- och arbetsmarknaden: när de var i träning, när de sökte arbete och när de väl arbetade.  Utöver detta analyserade jag även jobbannonser för att förstå och karakterisera de kvaliteter och ideal som arbetsgivare i sektorn reproducerar.

Avhandlingen bidrar till pågående diskussioner inom arbets- och utbildningssociologi, särskilt om frågor om nyare former av yrkesexpertis, karriärformering och övergången till den digitaliserade ekonomins vaga arbetsmarknad. 

Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa