Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier och policy kring hur utbildning i språk och literacitet bedrivs i olika länder och i olika sammanhang. Aktuell teori och policy inom områden så som modersmålsundervisning, andraspråksundervisning, undervisning i främmande språk, undervisning i minoritetsspråk samt grundläggande läs- och skrivundervisning behandlas i ett internationellt och jämförande perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen