Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallitteratur

I denna introduktionskurs ges en översikt av det internationella och jämförande kunskapsfältet. Under kursen granskas både de teoretiska och metodologiska grunder som utgör fältets konceptuella ramverk. Studenterna får ta del av de huvudkoncept inom internationell och jämförande forskning som tillämpas utöver och inom utbildningens begränsningar. Kursen innefattar varierande exempel av jämförande studier, från storskaliga kvantitativa granskningar av  utbildningssyften och resultat, till kvalitativa undersökningar av utbildningssystem både inom och utöver globala, nationella och regionala gränser. Kursen omfattas av två moduler i generiska färdigheter i akademiskt skrivande och i jämförande forskningsmetod.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledningen HT20 (979 Kb)

  Examinator

  Shu-Nu Chang Rundgren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Shu-Nu Chang Rundgren

  Kursadministratör

  Emma West