Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utbildningsorganisation och ledarskap

Kursen behandlar ledarskapsfrågor och skolutveckling, innefattande effektivt ledarskap, olika typer av ledarskap och utvärderingskrav i organisationer. Mer specifikt hanterar kursen praktiska och teoretiska begrepp relaterat till organisation och ledarskap. I kursen presenteras olika teman och områden inom skolledarskapsstudier såsom pedagogiskt ledarskap, internationella jämförelser samt ledarskap och organisationsförändring.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

  Studiehandledning

  Course Description HT23 (214 Kb)

  Examinator

  Klas Roth

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt