Utbildningsorganisation och ledarskap, 7,5 hp

Deltagarna får kunskaper om ledarskapsfrågor och skolutveckling, innefattande effektivt ledarskap, olika typer av ledarskap och utvärderingskrav i organisationer. Mer specifikt får deltagarna en breddad kunskap om och förståelse av praktiska och teoretiska begrepp relaterat till organisation och ledarskap. I kursen presenteras olika teman och områden inom skolledarskap såsom pedagogiskt ledarskap, internationella jämförelser samt ledarskap och organisationsförändring.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen