Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupad metodkurs

Kursen ger fördjupad kunskap om pedagogiska forskningsmetoder med särskilt fokus på frågor om hur insamlad data kan analyseras. Olika analysmetoder presenteras och studenterna får möjlighet att fördjupa sig i en vald analysmetod. Frågor gällande forskningsdesign, insamling av data och kvalitetskriterier behandlas i relation till analysmetoder. Kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner berörs. Särskild uppmärksamhet riktas mot möjligheter och utmaningar i studier inom internationell och jämförande pedagogik.