Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder

  • 15 hp

Kursen presenterar pedagogisk forskning ur ett internationellt och jämförande perspektiv innehållande forskningsstrategier och design, grunderna för kvantitativ/kvalitativ forskning och blandade metoder samt metoder för insamling och analys av kvantitativa/kvalitativa data.