Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder, 15 hp

Om kursen

Kursen presenterar pedagogisk forskning ur ett internationellt och jämförande perspektiv innehållande forskningsstrategier och design, grunderna för kvantitativ/kvalitativ forskning och flermetodsforskning. Dessutom behandlar kursen metoder för insamling och analys av kvantitativa/kvalitativa data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen