Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder

Kursen presenterar pedagogisk forskning ur ett internationellt och jämförande perspektiv innehållande forskningsstrategier och design, grunderna för kvantitativ/kvalitativ forskning och blandade metoder samt metoder för insamling och analys av kvantitativa/kvalitativa data.