Mänskliga rättigheter och utbildning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar spänningsfältet mellan medborgarskapsutbildning och utbildning i mänskliga rättigheter i internationella och nationella kontexter. Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett historiskt samt nutida perspektiv på mänskliga rättigheter och utbildning. Bildningens roll för demokrati och mänskliga rättigheter analyseras genom internationella jämförelser av teorier, policy och praxis.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen